Strona główna > Pomocne informacje > Informacja dla osób niepełnosprawnych

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych
dotycząca dostępności do obiektów Prokuratury Regionalnej w Łodzi.Prokuratura Regionalna w Łodzi funkcjonuje w n/w lokalizacjach:

1. Budynek przy ul. Piotrkowskiej 151 – siedziba Prokuratury Regionalnej z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i wynikające stąd ograniczenia, nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

2. Budynek przy al. Kościuszki 101 - siedziba Wydziału I ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach usytuowanych na trzecim, czwartym oraz piątym piętrze. Przed wejściem do budynku wyznaczone jest ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windę osobową. Brak dostosowania wejścia do budynku oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

3. Zespół budynków Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, w którym na trzecim piętrze w budynku frontowym znajduje się siedziba Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Brak jest barier architektonicznych uniemożliwiających poruszanie się po obiekcie osobom niepełnosprawnym. Budynki wyposażone są w podjazdy, windy osobowe oraz w toalety dla niepełnosprawnych usytuowane na parterze.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa, osoby niepełnosprawne ruchowo mogą uzyskać pomoc od pracowników prokuratury pod nr telefonu
42 66 49 200.

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-30 09:53:16
Osoba aktualizująca: Administrator