Strona główna > Pomocne informacje > Pokrzywdzony - bezpłatna pomoc

 

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości:

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTEPSTWEM – PAMIĘTAJ!

  

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

 


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Ostatnia aktualizacja: 2014-09-30 08:47:41
Osoba aktualizująca: Administrator