Strona główna > Pomocne informacje > Rejestr organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz placówek udzielających schronienia i poradnictwa.

 

Baza instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczącyh usługi dla rodzin i osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych w 2018 roku.
Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeytucznych 2018.
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-12 11:14:35
Osoba aktualizująca: Administrator