Strona główna > Prokuratura Regionalna > Prokuratura Regionalna

Prokuratura Regionalna w Łodzi jest powszechną jednostką organizacyjną prokuratury podległą Prokuratorowi Generalnemu. Została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 270), który to działając na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177) oraz art. 29 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 178), zarządził m.in. utworzenie 11 prokuratur regionalnych.

Powyższym aktem prawnym określono także siedzibę i terytorialny zakres działania, ustalając, że Prokuratura Regionalna w Łodzi utworzona została dla obszaru  właściwości Prokuratur Okręgowych:

 

- w Łodzi,

- w Ostrowie Wielkopolskim,

- w Piotrkowie Trybunalskim,

- w Płocku,

- w Sieradzu.

 

Ostatnia aktualizacja: 2016-09-01 11:26:15
Osoba aktualizująca: Administrator