Strona główna > Pomocne informacje > Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), do Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi można kierować korespondencję w postaci dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP). W celu doręczenia w ten sposób dokumentu w postaci elektronicznej podmiot wysyłający musi posiadać konto użytkownika na platformie e PUAP oraz opatrzyć korespondencję kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Instrukcja zakładania konta oraz wszelkie informacje na temat jego użytkowania znajdują się pod adresem:www.epuap.gov.pl/wps/portal.

 

Formularz elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się pod adresem: www.epuap.gov.pl/wps/portal. 

Ostatnia aktualizacja: 2012-12-17 19:44:03
Osoba aktualizująca: Administrator