Strona główna > ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Aktualne bazy teleadresowe podmiotów, którym zostały przyznane środki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych...


Aktualne bazy teleadresowe podmiotów, którym zostały przyznane środki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych w 2019 roku, instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz rejestr miejsc w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia i rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

 

1.     Baza instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - plik xls

 

2.     Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych w 2019 roku.(7618595_6648862) – plik xlsx

 

3.     Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeutycznych 2019 rok (7618603_6648930) – plik xlsx

 

4.     Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa-(7618589_6634041) – plik pdf

 

5.     Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia.(7618574_6634028) – plik xls

 

 

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko analityka kryminalnego - 03 lipca 2019 roku.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko analityka kryminalnego - więcej w zakładce Oferty pracy

Ostatnia aktualizacja: 03.07.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku.


Informacja prasowa


Pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi prowadzone jest śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, wyłudzającej podatek VAT w związku nielegalnym importem oleju smarowego z Niemiec do Polski, odbarwianiem tegoż oleju a następnie wprowadzaniem go do obrotu z wprowadzaniem do obrotu jako oleju napędowego, uprzednio odbarwionego oleju opałowego. 

W toku tego śledztwa, w dniu 12 czerwca 2019 roku, realizując polecenie prokuratora, funkcjonariusze Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi zatrzymali
51-letniego mężczyznę, który w ramach podziału ról w grupie przestępczej zajmował się podrabianiem faktur legalizujących nabycie paliwa i stanowiących podstawę do zmniejszenia obciążeń fiskalnych z tytułu podatku od towarów i usług.

Jak ustalono, mężczyzna ten osobiście podrobił 354 faktury Vat, dokumentujące rzekome dostawy około 10 milionów litrów paliwa na rzecz jednego tylko podmiotu, o wartości przekraczającej 40,5 mln złotych, w związku z użyciem których doszło do narażenia na uszczuplenie należności publiczno-prawnych w łącznej kwocie niemal 14 milionów złotych (z tego 7,6 mln złotych VAT).

Jest to 28 osoba, której przedstawiono zarzuty w tej sprawie.

Śledztwo to trwa od jesieni 2017 roku, kiedy to funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej dokonali pierwszych zatrzymań osób zajmujących się transportem paliwa oraz jego odbarwianiem w dwóch miejscowościach na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku.


Informacja prasowa


Kolejni podejrzani w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwemW dniu 12 czerwca 2019 roku, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi, zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się odbarwianiem oleju smarowego i następnie wprowadzaniem go do obrotu jako pełnowartościowego oleju napędowego.

Zatrzymano w sumie pięć osób, w tym osobę, której zarzucono kierowanie zorganizowaną grupa przestępczą, prezesa spółki, w ramach której działalność ta była prowadzona oraz trzy osoby zajmujące się odbarwianiem oleju.

Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach, oszustwa skarbowego i posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami a także prania brudnych pieniędzy.

Wobec dwóch osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych trojga prokurator zastosował środki w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. 

W śledztwie tym status podejrzanego ma aktualnie 19 osób.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza, działająca w latach 2014 – 2015 na trenie województwa łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego  dolnośląskiego i wielkopolskiego wprowadziła do obrotu ponad 7,2 mln litrów oleju ceramicznego oraz opałowego, co skutkowało narażeniem na uszczuplenie podatku akcyzowowego w kwocie przekraczającej 8,6 mln złotych. Nadto w związku z popełnieniem przestępstw skarbowych związanych z użyciem nierzetelnych faktur VAT,  narażono na uszczuplenie podatkowe z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego wielkiej wartości, tj. w kwocie łącznej co najmniej 19 355 140,13 zł.

Członkowie grupy przestępczej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nabywali olej smarowy, a także olej opałowy, który sukcesywnie poddawali obróbce, usuwając jego barwnikowy znacznik. Następnie te produkty, jako pełnowartościowy olej napędowy, sprzedawali na terenie kraju przedsiębiorcom zajmującym się detaliczną dystrybucją paliw. W celu ukrycia faktycznego pochodzenia paliwa, którym dysponowała spółka, zorganizowane zostały podmioty pozorujące prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiające faktury VAT poświadczające nieprawdę co realizacji dostaw oleju napędowego. Spółki pozorujące sprzedaż paliw miały fikcyjne siedziby lub nie posiadały żadnej siedziby, nie sporządzały ani nie składały sprawozdań finansowych, nie prowadziły dokumentacji rachunkowej. Zarządy tych spółek obsadzone zostały figurantami, nie mającymi wpływu na ich działalność, podporządkowanymi członkom grupy przestępczej, którzy w zamian za drobne wynagrodzenie gotowi byli podpisać każdy przedstawiony im dokument. Spółki pozorujące prowadzenie działalności nosiły cechy tzw. znikających podatników. Podmioty te służyły nie tylko do wystawiania fikcyjnych faktur VAT w zakresie prowadzenia sprzedaży paliw, ale również  do transferu i wypłaty w gotówce za pośrednictwem firmowych rachunków bankowych, placówek bankowych i kantorów środków pieniężnych uzyskanych w zamian za nierzetelne dokumenty.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2019 roku.


Informacja prasowa:

Akt oskarżenia przeciwko 18 członkom zorganizowanej grupy przestępczej
   


Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała akt oskarżenia przeciwko 18 osobom, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw karnoskarbowych oraz karnych polegających na uszczupleniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz legalizowaniu środków pieniężnych pochodzących z tych przestępstw. W procederze tym brało udział kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych z ternu całego kraju oraz z zagranicy – Niemiec, Litwy, Czech i Ukrainy.

Grupa ta popełniała przestępstwa z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii komputerowych. Jej członkowie wytwarzali i przesyłali droga elektroniczną fikcyjne faktury VAT oraz tworzyli historię komunikacji elektronicznej pomiędzy podmiotami gospodarczymi zaangażowanymi w nielegalny proceder. Działanie to miało za zadanie stworzyć pozory autentycznej współpracy handlowej. Dokonanie przelewu płatności za towar lub usługę miało uwiarygodnić zdarzenia gospodarcze, które nie miały miejsca w rzeczywistości i dać pozory legalności w przypadku kontroli uprawnionych organów. Kierujący grupą dokonywali, za pomocą bankowości elektronicznej, przelewów pomiędzy rachunkami bankowymi wielu podmiotów gospodarczych, zarówno polskich, jak i czeskich, niemieckich, czy litewskich. Podmioty te, generując znaczne obroty, nie zatrudniały pracowników, nie posiadały odpowiedniego zaplecza logistycznego w postaci magazynów, środków transportu, a ich siedziby były tymczasowe (brak kontynuacji w zakresie wynajmu) lub wskazywały na wirtualne biura. Ponadto przedstawicielami lub właścicielami firm biorących udział w procederze ustanawiano osoby bez doświadczenia biznesowego i bez odpowiednich środków finansowych.

Śledztwo obejmowało kilka wątków. Jak ustalono, członkowie grupy dokonywali wyłudzeń podatku VAT w mechanizmie karuzeli podatkowej, gdzie towar (głównie kawa) był eksportowany przez podmioty polskie ze stawką VAT 0%  poza granice kraju do podmiotu na Litwie, kontrolowanego przez członków zorganizowanej grupy przestępczej. Towar ten następnie był przez spółkę litewską eksportowany do Polski do podmiotów kontrolowanych przez zorganizowaną grupę przestępczą, a pełniących rolę tzw. „znikających podatników”. Następnie zaś towar trafiał do dalszych podmiotów gospodarczych. Nadto, zajmowali się legalizowaniem wprowadzanego do obrotu w kraju towaru (głównie biżuterii złota), która była wprowadzana na polski obszar celny poprzez „znikających podatników”, kontrolowanych przez zorganizowaną grupę przestępczą. Podmioty te  nie miały faktur zakupu tego towaru. Następnie towar fikcyjnie był sprzedawany do drugiego „znikającego podatnika”. Na kolejnym etapie znów następowała fikcyjna sprzedaż do podmiotu pełniącego rolę „bufora”, skąd następowała już faktyczna sprzedaż do kolejnego podmiotu, który dalej sprzedawał towar do rzeczywistych małych i dużych podmiotów gospodarczych.

W toku śledztwa powołano biegłego z zakresu rachunkowości dla  wyliczenia uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w ustalonych w śledztwie konfiguracjach. Badaniem objęto zestawienie 586 „pustych faktur” VAT na łączną kwotę brutto 309.622.244,23 zł. Na ich podstawie dokonano uszczupleń należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie 57.896.842,42 zł.

Śledztwo to prowadzone było od marca 2016 roku. W dniu dzisiejszym akt oskarżenia, liczący niemal 1500 stron wraz z aktami sprawy przekazano do Sądu Okręgowego w Kaliszu.


Rzecznik prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Nowe ogłoszenie o konkursie na stanowisko eksperta do spraw analizy ekonomicznej - 24 maja 2019 roku


 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko eksperta do spraw analizy ekonomicznej - więcej w zakładce Oferty pracy

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg na usługę weryfikacji(koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania projektowego...


Więcej informacji w zakładce zamówienia publiczne.

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Ogłoszenie - Przetarg na usługę weryfikacji(koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania projektowego...


Więcej informacji w zakładce zamówienia publiczne.

Ostatnia aktualizacja: 25.03.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko analityka kryminalnego - 22 marca 2019 roku.


 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko analityka kryminalnego - więcej w zakładce Oferty pracy

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Zarządzenie Nr 29/19 Prokuratora Regionalnego w Łodzi z dnia 15 marca 2019 r. o odwołaniu inspektora ochrony danych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi.


Zarządzenie Nr 29/19 - dokument pdf.

Ostatnia aktualizacja: 19.03.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 7 marca 2019 roku.


Informacja prasowa    W dniu 6 marca 2019 roku podjęte zostały decyzje co do środków zapobiegawczych wobec dziesięciu spośród jedenastu podejrzanych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalnym w Łodzi, dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkom zarzuca się przestępstwa oszustwa na szkodę nabywców jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zamkniętych, działania na szkodę spółek portfelowych funduszy oraz prania brudnych pieniędzy.
    Wobec siedmiu podejrzanych, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej wystąpiono do sądu o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sześć spośród tych wniosków sąd rozpoznał      w dniu 6 marca 2019 roku, uwzględniając wnioski prokuratora. Wniosek dotyczący siódmego z podejrzanych rozpoznany zostanie w dniu dzisiejszym (7 marca 2019 roku).
    Wśród osób, wobec których sąd zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy znajduje się podejrzany Piotr W., któremu prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
    Jak informowano wcześniej, śledztwo prowadzone w tej sprawie jest obszerne     i wielowątkowe. Zarzuty stawiane podejrzanym, obok udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dotyczą oszustwa dokonanego na rzecz inwestorów prywatnych – nabywców certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które to papiery wartościowe miały przynosić gwarantowany zysk – jak wynika z ustaleń śledztwa – rzędu 10 – 16%.
    W istocie jednak, zarówno udzielone gwarancje, jak i dokonywane wyceny wartości certyfikatów były jednym z elementów oszustwa dokonywanego na szkodę klientów funduszy inwestycyjnych. Łączna kwota strat, jakie ponieśli pokrzywdzeni – nabywcy certyfikatów (łącznie ok. 2000 osób) to kwota około 600 milionów złotych.
    Nadto zarzuty im stawiane dotyczą działania na szkodę tychże funduszy inwestycyjnych i spółek portfelowych funduszy, między innymi poprzez niewłaściwe lokowanie środków pieniężnych, jak również – m. in. - dokonanie transakcji,   w związku z którą nabyta została spółka cypryjska Winterfox Asset Management Limited z siedzibą w Nikozji, której wartość została – jak wskazują ustalenia śledztwa – sztucznie zawyżona, co miało służyć wyprowadzeniu zgromadzonych pieniędzy.     W związku z tymi działaniami podejrzanym przedstawiono także zarzuty prania brudnych pieniędzy. Kwota zarzutów dotyczących transakcji wyprowadzania pieniędzy spółek portfelowych funduszy w związku z zakupem innych podmiotów gospodarczych, objęta zarzutami opiewa na kwotę przekraczającą 90 milionów złotych.
    Wobec pozostałych czterech podejrzanych, zatrzymanych w dniu 5 marca 2019 roku, którzy – jak wynika z ustaleń śledztwa – nie uczestniczyli w zorganizowanej grupie przestępczej, a jedynie brali udział w popełnieniu przestępstwa działania na szkodę spółek portfelowych funduszy inwestycyjnych poprzez udział w transakcji nabycia przez te spółki udziałów w cypryjskiej spółce Winterfox, w wyniku czego doszło do wyrządzenia szkody w łącznej kwocie przekraczającej 35 milionów złotych, prokurator zastosował poręczenia majątkowe w kwocie od 200.000 do 500.000 złotych, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Rzecznik prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Nowe ogłoszenie o konkursie na stanowisko eksperta do spraw analizy ekonomicznej - 5 marca 2019 roku


 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko eksperta do spraw analizy ekonomicznej - więcej w zakładce Oferty pracy

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 5 marca 2019 roku.


Informacja prasowa

 

            W dniu 5 marca 2019 roku wykonując polecenia prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Łodzi, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zatrzymali dziesięć osób podejrzanych o przestępstwa oszustwa i niegospodarności w wielkich rozmiarach oraz pranie brudnych pieniędzy. Ośmiu zatrzymanym zarzuca się ponadto udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

            Śledztwo prowadzone w tej sprawie jest obszerne i wielowątkowe. Zarzuty stawiane osobom zatrzymanym w dniu dzisiejszym dotyczą oszustwa dokonanego na szkodę inwestorów prywatnych – około 2000 nabywców certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych – na łączna kwotę około 600 milionów złotych. Nadto zarzuty stawiane osobom podejrzanym dotyczą działania na szkodę tychże funduszy inwestycyjnych i spółek portfelowych funduszy. W związku z tymi działaniami osobom zatrzymanym stawiane są także zarzuty prania brudnych pieniędzy w kwocie 90 milionów złotych.

            Z uwagi na to, iż czynności związane z przesłuchaniem osób podejrzanych nie zostały jeszcze przeprowadzone, szersze informacje nie mogą w chwili obecnej być przekazane.

 

Rzecznik prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki

 

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (18 – 24 lutego 2019 r.)


W okresie od 18 do 24 lutego 2019 r. odbywać się będą coroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W związku z tym, od poniedziałku do piątku (18-22 lutego 2019 r.) w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi w godzinach od 9.00 do 15.00 udzielane będą osobom pokrzywdzonym informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Naczelnik Wydziału III
Organizacyjno-Sądowego
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi

Marek Kujawski

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2019
Osoba aktualizująca: Administrator

Zawiadomienie z dnia 11 grudnia 2018 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty - dot. "Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi"


Więcej informacji w zakładce zamówienia publiczne.

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Nowe ogłoszenie o konkursie na stanowisko eksperta do spraw analizy ekonomicznej - 27 listopada 2018 r.


 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko eksperta do spraw analizy ekonomicznej - więcej w zakładce Oferty pracy

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko eksperta do spraw analizy ekonomicznej.


 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko eksperta do spraw analizy ekonomicznej - więcej w zakładce Oferty pracy

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Zasady organizacji praktyk absolwenckich


Zasady organizacji praktyk absolwenckich w Prokuraturze Regionalnej w Łodzii - więcej w zakładce Zasady organizacji praktyk absolwenckich

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Zawiadomienie z dnia 21 września 2018 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na świadczenie funkcji Inwestora Zastępczego.


Więcej informacji w zakładce zamówienia publiczne.

Ostatnia aktualizacja: 21.09.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Informacja z dnia 12 września 2018 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczoneg na świadczenie funkcji Inwestora Zastępczego.


Więcej informacji w zakładce zamówienia publiczne.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Ogłoszenie - Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby dwóch wydziałów Prokuratury Regionalnej w Łodzi.


Więcej informacji w zakładce zamówienia publiczne.

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia


Treść informacji w postaci pliku PDF znajduje się  -tutaj-

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z żaluzjam.


Więcej informacji w zakładce zamówienia publiczne.

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Informacja z otwarcia ofert z postępowania przetargowego


Więcej informacji w zakładce zamówienia publiczne.

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi.Więcej informacji w zakładce zamówienia publiczne.

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 23 maja 2018 roku.


INFORMACJA PRASOWA

Zarzuty popełnienia przestępstw urzędniczych w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów i urzędów państwowych w zakresie działań dotyczących spółki Amber Gold

 

W dniu 23 maja 2018 roku ogłoszone zostały zarzuty popełnienia tzw. „przestępstw urzędniczych” byłej funkcjonariuszce Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz byłej urzędniczce Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Annie F. – N. – funkcjonariuszce Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku - zarzucono niedopełnienie ciążących na niej obowiązków w czasie od 28 lipca 2010 roku do 5 stycznia 2012 roku, poprzez zaniechanie podjęcia czynności zmierzających m. in. do ustalenia rzeczywistego przedmiotu działalności spółki Amber Gold, rodzaju oferowanych przez spółkę produktów finansowych i zasad osiągania zysku, jak również sposobu dysponowania przez spółkę powierzonymi jej przez klientów środkami, a finalnie – wydania decyzji o zakończeniu operacyjnego rozpoznania, w treści której  wskazała, że nie potwierdza faktu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością Amber Gold Sp. z o.o. i nie ma możliwości pogłębienia informacji uzyskanych w przedmiocie działalności spółki.
Z kolei Katarzynie M. – W. – byłej urzędniczce Wydziału Strategii i Analiz Finansowo – Ekonomicznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego – zarzucono, iż w dniu 19 grudnia 2011 roku nie dopełniła ciążących na niej obowiązków wynikających z unijnych przepisów regulujących wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na terenie Unii Europejskiej, w ten sposób, że rozpoznając wniosek spółki Yes Airways o rozszerzenie działalności na regularny przewóz lotniczy wydała pozytywną opinię o zdolności finansowej tej spółki, mimo, iż spółka generowała straty, a jej płynność uzależniona była w całości od wpłat przekazywanych przez jej udziałowca – Amber Gold sp. z o.o.

Spółka Yes Airways w późniejszym czasie zmieniała nazwę na OLT Express Regional.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchane w charakterze podejrzanych nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystały z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wobec Katarzyny M. - W. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze – dozór Policji oraz poręczenie majątkowe.

Przesłuchane w dniu dzisiejszym osoby są pierwszymi podejrzanymi w prowadzonym w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi śledztwie dotyczącym niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w okresie od lipca 2009 roku do sierpnia 2012 roku  w Warszawie przez funkcjonariuszy publicznych, polegającym na braku nadzoru nad podległymi urzędami i służbami i zaniechanie podjęcia działań wobec spółki Amber Gold Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, w celu ograniczenia lub uniemożliwienia spółce prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej i działania na szkodę interesu publicznego.
Śledztwo to – pierwotnie umorzone w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w  Warszawie, podjęte zostało w dniu 1 marca 2017 roku. Zakres śledztwa był stopniowo poszerzany. Między innymi do materiałów śledztwa włączono zawiadomienie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, wskazujące na możliwość popełnienia przestępstw polegających na niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT 407 1.6 HDI.


Więcej informacji w zakładce zamówienia publiczne.

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT 407 1.6 HDI.


Więcej informacji w zakładce zamówienia publiczne.

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2018 roku.


RP I Ds 35.2016INFORMACJA PRASOWA


Kolejny zarzut „prania brudnych pieniędzy” w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej Amber Gold.

W dniu 6 kwietnia 2018 roku prokurator ogłosił podejrzanemu Przemysławowi S. zarzut popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy, pochodzących z przestępstwa oszustwa na szkodę klientów spółki „Amber Gold”, za które przed Sądem Okręgowym w Gdańsku odpowiadają Katarzyna P. i Marcin P.

Przestępstwo popełnione przez podejrzanego miało polegać na przyjęciu od Amber Gold sp. z o.o. na rachunek prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej kwoty ponad 800.000 złotych, mającej stanowić prowizję za usługę pośrednictwa w procesie negocjacji dotyczących zakupu przez Amber Gold sp. z o.o. nieruchomości na terenie Gdańska w sytuacji, gdy prowizja ta nie była należna, a następnie rozdysponowaniu tej kwoty poprzez przelanie 500.000 złotych na swoje indywidualne rachunki bankowe, z których następnie przekazał w czerwcu 2012 roku w gotówce kwotę 100.000 złotych Marcinowi P. Kwota uzyskanych przez Przemysława S. pieniędzy stanowiła znaczną korzyść majątkową.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Przemysław S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa oraz złożył wyjaśnienia, przedstawiając stan faktyczny zbieżny z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Przestępstwo zarzucone podejrzanemu zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Przemysław S. jest kolejną osobą, której przedstawiono zarzuty w zasadniczym wątku prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi śledztwa dotyczącego udziału innych osób w przestępstwie popełnionym przez Marcina P. i Katarzynę P. Wcześniej w wątku tym zarzuty prania brudnych pieniędzy przedstawiono Danucie J.- P., zaś w  wątku, w którym badana jest działalność spółek lotniczych powiązanych z „Amber Gold”, zarzuty działania na szkodę wierzycieli spółki „Olt – Express Regional” usłyszały dwie osoby.

Śledztwo w którym w dniu dzisiejszym przedstawiono zarzuty, przejęte zostało do prowadzenia w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi w lipcu 2016 roku. Jego zasadniczym przedmiotem jest kwestia współdziałania innych, nieustalonych dotąd osób we wprowadzeniu w błąd klientów Amber Gold Spółki z o.o. co do założeń, rodzaju i sposobu prowadzonej działalności gospodarczej i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, jak również podejmowania w okresie od 19 października 2009 roku do 13 sierpnia 2012 roku czynności mających na celu udaremnienie oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa oszustwa w ramach prowadzonego na zasadach tzw. „piramidy na rynku finansowym” przedsiębiorstwa Amber Gold sp. z o.o., poprzez przyjmowanie ich na rachunki bankowe przez podmioty realizujące usługi w ramach bieżącego funkcjonowania Amber Gold sp. z o.o.  

Ogłoszony dzisiaj zarzut jest efektem przeprowadzonej przez prokuratorów analizy materiałów wszystkich dotychczas prowadzonych postępowań dotyczących piramidy finansowej, za utworzenie której przez gdańskim Sądem Okręgowym odpowiadają małżonkowie Marcin P. oraz Katarzyna P., pogłębienia ustaleń dotyczących historii przelewów pieniędzy wpłacanych na rachunki Amber Gold Sp. z o.o. i prześledzenie ich dalszej drogi. Czynności te doprowadziły do ustaleń, wskazujących na to, iż przelew na rzecz Przemysława S., z którego następnie część pieniędzy przekazana została bezpośrednio Marcinowi P. był całkowicie pozbawiony podstawy faktycznej i prawnej. 


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Zawiadomienie o wynikach III etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi.


RP III WOS 1111.4.2018Zawiadomienie

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2018 r. podjęła uchwałę następującej treści:

Powołana zarządzeniem nr 16/18 Prokuratora Regionalnego w Łodzi z 20 lutego 2018 r. komisja do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi, po zakończeniu procedury konkursowej, w dniu 5 kwietnia 2018 r. wyłoniła kandydata do odbycia stażu urzędniczego na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi w osobie pana Jarosława Dąbrowskiego.


Łódź 5 kwietnia 2018 r.


Sekretarz Komisji

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Zawiadomienie o III etapie konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi


RP III WOS 1111.4.2018

 

 

 

Zawiadomienie

 

 

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 19 marca 2018 r. ustaliła, że do III etapu konkursu został zakwalifikowany kandydat Jarosław Dąbrowski.

 

III etap konkursu odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018r. o godzinie 10:00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 151.

 

 

Sekretarz Komisji

 

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

II etap konkursu na stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi


RP III WOS 1111.4.2018

Zawiadomienie

 

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 5 marca 2018 r. ustaliła, że do II etapu konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci:

 

1. Jarosław Dąbrowski,

2. Lucjan Sadowski.

 

Kandydatów informujemy, że w  dniu 19 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 151 odbędzie się II etap konkursu na ww. stanowisko - praktyczny sprawdzian umiejętności.

 

Sekretarz Komisji

Prokurator

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Robert Gąsiorowski

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi


Proszę kliknąć w ten link aby zobaczyć treść ogłoszenia

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19 – 25 lutego 2018 r.)


Uprzejmie informuję, iż w dniach od 19 do 25 lutego 2018 roku, po raz kolejny obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.
Pomoc taka będzie udzielana poprzez organizację bezpłatnych porad prawnych przez przedstawicieli zawodów prawniczych, w tym także prokuratorów.

W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 151 dyżurujący prokuratorzy udzielać będą pomocy w ramach codziennych dyżurów w godzinach od 9.30 do 15.00.

Prokuratorzy będą przyjmować zainteresowanych także w innych jednostkach prokuratury.
 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Zaprzestanie korzystania z zasobów w domenie lodz.pa.gov.pl


Zaprzestanie korzystania z zasobów w domenie lodz.pa.gov.pl - dokument pdf

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2018
Osoba aktualizująca: Administrator

Podziękowanie

Podziękowanie dla Sz. P. Jarosława Szuberta - Prokuratora Regionalnego w Łodzi i jego Zastępcy Sz. P. Bogumiły Tarkowskiej oraz Pracowników Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

 

Podziękowanie - dokument pdf.

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 2 października 2017 roku


Łódź, 2 października 2017 roku

RP I Ds 35.2016

 

 

INFORMACJA PRASOWA

 

 

Zarzut „prania brudnych pieniędzy” w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej Amber Gold.

 

W dniu 2 października 2017 roku prokurator ogłosił podejrzanej Danucie J.-P. zarzut popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy, pochodzących z przestępstwa oszustwa na szkodę klientów spółki „Amber Gold”, za które przed Sądem Okręgowym w Gdańsku odpowiadają Katarzyna P. i Marcin P.

Przestępstwo popełnione przez podejrzaną miało polegać na użyczeniu małżonkom P. swojego rachunku bankowego i przyjęciu na ten rachunek – w okresie od stycznia 2011 roku do czerwca 2012 roku kwoty 1.254.075, 81 zł, mających stanowić wynagrodzenie małżonków P. , nadto przelaniu w dniu 2 sierpnia 2012 r. kwoty 1.100.000 zł tytułem płatności „za faktury za złoto”, która to transakcja nie miała miejsca, a także wypłaty – w miesiącu sierpniu 2012 roku – kwoty 376.500 złotych. Kwota wypłaconych przez Danutę J. – P. pieniędzy stanowiła znaczną korzyść majątkową.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Danuta J.- P. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa oraz odmówiła składania wyjaśnień.

Wobec podejrzanej prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Przestępstwo zarzucone podejrzanej zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Danuta J. - P. jest pierwszą osobą, której przedstawiono zarzuty w zasadniczym wątku prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi śledztwa dotyczącego udziału innych osób w przestępstwie popełnionym przez Marcina P. i Katarzynie P. Wcześniej – w wątku, w którym badana jest działalność spółek lotniczych powiązanych z „Amber Gold”, zarzuty działania na szkodę wierzycieli spółki „Olt – Express Regional” usłyszały dwie osoby.

Śledztwo to przejęte zostało do prowadzenia w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi w lipcu 2016 roku.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki

 

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2017
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 20 września 2017 roku.


RP I Ds 7.2017

INFORMACJA PRASOWA


W dniu dzisiejszym, wykonując polecenie prokuratora, funkcjonariusze CBA zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Regionalnej w Łodzi Stanisława M. – Burmistrza Miasta Koło.
Stanisławowi M. przedstawiony został zarzut popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień wynikających z pełnionej przez niego funkcji poprzez wydanie polecenia zorganizowania i przeprowadzenia w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Kole procedury zakupu pojazdu specjalistycznego – śmieciarki w taki sposób, aby wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spełniała tylko oferta jednego podmiotu, od którego pojazd następnie został zakupiony. W zamian za doprowadzenie do zawarcia tej umowy, sfinansowana została budowa siłowni plenerowej na terenie miasta Koło.
Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Stanisław M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. W złożonych wyjaśnieniach zanegował ustalenia, które dały podstawę do przedstawienia zarzutu.
Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, zawieszenie w pełnieniu funkcji burmistrza jak również dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się ze wskazanymi osobami występującymi w śledztwie.
Stanisław M. jest szósta osobą, która w tej sprawie ma status podejrzanego. Wcześniej zarzuty tzw. zmowy przetargowej przedstawiono przedstawicielom spółek komunalnych oraz podmiotu gospodarczego, który uczestniczył w przetargu.  

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2017
Osoba aktualizująca: Administrator

Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z/s w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z/s w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie)


Komunikat
kierowany do osób  pokrzywdzonych działaniami  firmy - Pożyczka Gotówkowa  sp.

z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą

w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku.

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku informuje, iż w związku z ogłoszeniem

w dniu 24 lipca 2017r. przez  Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy,  w sprawie sygn. VI GU 43/16 upadłości Spółki Pożyczka Gotówkowa  sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, wobec obowiązujących  regulacji prawnych dotyczących zasad postępowania upadłościowego, nie może obecnie  podejmować  na rzecz osób pokrzywdzonych - wierzycieli spółki czynności cywilnoprawnych zmierzających do  zwrotu nienależnie pobranych tzw. opłat przygotowawczych, warunkujących uzyskanie przez  te osoby  pożyczek, w tym od kierowania do Sądu stosownych pozwów, albowiem takie działania obecnie są niedopuszczalne.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Pożyczka Gotówkowa spółka z o.o.  w Tarnowie w likwidacji ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
z dnia 02 sierpnia 2017r. Nr 148.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że osoby pokrzywdzone  działaniami ww. Spółki, obecnie powinny samodzielnie i  bezpośrednio zgłaszać swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzech miesięcy od dnia  ogłoszenia  obwieszczenia, to jest do 2  listopada 2017 r.

Wierzytelności należy zgłaszać na ręce  Sędziego Komisarza na adres:

 

Sędzia Komisarz Jacek Werengowski

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk

sygn. akt VI GUp 146/17

Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2017 roku.


 

Łódź, 28 sierpnia 2017 roku

 

RP III WOS 0610.125.2017

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA

 

 

 

W dniu 28 sierpnia 2017 roku, po zapoznaniu się z ustaleniami poczynionymi podczas oględzin jednego z mieszkań na łódzkim osiedlu Teofilów, w toku których znalezione zostały zwłoki poszukiwanej zaginionej 20-letniej mieszkanki Zduńskiej Woli, w Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu wszczęte zostało śledztwo w sprawie ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w toku prowadzonych czynności poszukiwawczych.

 

Biorąc pod uwagę konieczność wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz wykluczenia jakichkolwiek wątpliwości co do bezstronności przy jej prowadzeniu, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Łodzi podjął decyzję o przekazaniu śledztwa, celem jego kontynuowania w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Postępowanie w sprawie zabójstwa kobiety prowadzi natomiast nadal Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty.

 

 

Rzecznik Prasowy

 

Prokuratury Regionalnej

 

w Łodzi

 

Krzysztof Bukowiecki

 

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2017
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2017 roku.


Łódź, 11 sierpnia 2017 roku
INFORMACJA PRASOWA

Zatrzymania w śledztwie dotyczącym nielegalnego wytwarzania
wyrobów tytoniowych


    W pierwszych dniach sierpnia b.r. funkcjonariusze CBŚP Zarządu w Łodzi dokonali – na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi – zatrzymania sześciu osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych.
     W Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Łodzi, od października 2016 roku prowadzone jest śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która od listopada 2015 r. do maja 2016 r. zajmowała się popełnianiem przestępstw polegających na wytwarzaniu w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych o znacznej wartości, bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, jak również przestępstw karnych skarbowych polegających na uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez nie ujawnianie właściwemu organowi przedmiotu i podstawy opodatkowania, z tytułu wytworzenia wyrobów tytoniowych w ilości ponad 10 ton krajanki tytoniowej, w wyniku czego narażono Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości w postaci podatku akcyzowego w wysokości niemalże 8 milionów złotych. Wspomniane powyżej wyroby tytoniowe wytwarzano w co najmniej 3 wytwórniach na terenie Łodzi i okolic.
Zatrzymanym sześciu mężczyznom w wieku od 27 do 49 lat przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz przestępstwa skarbowego w postaci nieujawnienia przedmiotu opodatkowania. Dwóm podejrzanym prokurator przedstawił także zarzut  paserstwa akcyzowego.
W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych oraz użytkowanych przez nich pomieszczeń gospodarczych i środków transportu, ujawniono środki odurzające w postaci 20 gramów marihuany, wydrukowane opakowania kartonowe papierosów oznaczone znakiem towarowym jednej z wiodących marek oraz łącznie 68.240 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczono też pieniądze w łącznej kwocie 5.300 zł., które będą stanowić przedmiot zabezpieczenia majątkowego
Wobec czterech podejrzanych Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec 2 podejrzanych zastosowano dozór Policji  połączony z zakazem opuszczania kraju, dodatkowo wobec jednego podejrzanego przyjęto poręczenie majątkowe.
W kolejnych dniach, realizując dalsze czynności w tej sprawie, zarzuty kierowania opisaną powyżej grupą przestępczą ogłoszono dwóm kolejnym mężczyznom, którzy aktualnie są tymczasowo aresztowani do innej sprawy, także w związku z popełnieniem przestępstw akcyzowych związanych z nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych.
     Spośród ośmiu podejrzanych w tej sprawie, siedmiu było już uprzednio karanych.Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 11.08.2017
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2017 roku.


Łódź, dnia 22 czerwca 2017 roku

INFORMACJA PRASOWA

Kolejne zatrzymania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych.


W dniu 20 czerwca 2017 roku funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, wykonując zarządzenia prokuratora, zatrzymali kolejnych pięciu, podejrzanych między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych. Wobec dwóch zatrzymanych w dniu 21 czerwca 2017 roku sąd uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie  tymczasowego aresztowania. Pozostali zatrzymani zostali objęci dozorem Policji oraz nałożono na nich zakaz opuszczania kraju. 


Do zatrzymań tych doszło w prowadzonej przez Prokuraturę Regionalna w Łodzi sprawie, której przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych w związku z działalnością szeregu podmiotów powiązanych z jedną z firm branży mięsnej, a polegających na działaniu na szkodę spółki poprzez wyprowadzanie z jej majątku pieniędzy na poczet fikcyjnych usług, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT opiewającymi na łączną kwotę nie mniejszą niż 94.700.000,00 zł. Wskutek powyższego doszło – wedle aktualnych, nieostatecznych jeszcze ustaleń - do narażenia na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatków w łącznej kwocie 35.635.610,00 zł, w tym podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13.854.610,00 zł i podatku VAT w kwocie 21.781.000,00 zł. W ramach prowadzonej działalności członkowie grupy zajmowali się także przekazywaniem, przyjmowaniem i pomocnictwem w przenoszeniu posiadania i własności środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych, w łańcuchu powiązanych ze sobą firm. W ramach zapłaty za wystawianie nierzetelnych faktur VAT współsprawcy osiągnęli znaczną korzyść majątkową w łącznej kwocie co najmniej 88.070.000,00 zł.


Aktualnie, podejrzanymi w sprawie pozostają 32 osoby, z czego w stosunku do 9 zastosowano środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania. W toku postępowania dokonano także zabezpieczeń majątkowych na poczet grożących kar i środków, w tym między innymi obowiązku naprawienia szkody oraz przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa, na łączną kwotę 54 568 512,00 zł. Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.


Śledztwo ma charakter rozwojowy i jego zakres oraz zarzuty przedstawione podejrzanym mogą ulec uzupełnieniu.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 22.06.2017
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2017 roku.


Łódź, 12 czerwca 2017 roku
RP II Ds 16.2017
Pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi prowadzone jest śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, wyłudzającej podatek VAT w związku z wprowadzaniem do obrotu jako oleju napędowego, uprzednio odbarwionego oleju opałowego. 

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa, prowadzonego z  funkcjonariuszami lubelskiego CBŚP i Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Białej Podlaskiej wynika, iż straty Skarbu Państwa wynoszą ponad 10 mln zł.
Przestępcy odbarwiali olej opałowy, który następnie trafiał do obiegu, jako olej napędowy w całym kraju, mimo, iż – zgodnie z dokumentami -  paliwo miało trafiać poza granice Polski. Do chwili obecnej zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono 15 podejrzanym, którzy pełnili w grupie różne zadania  - zajmowali się odbarwianiem paliwa, jego transportem czy fałszowaniem dokumentacji księgowej. Wszyscy usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi, zaś Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował - wobec pełniących w grupie główne role czterech podejrzanych - środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy

Jak wynika z materiałów śledztwa, zorganizowana grupa przestępcza, prowadząca nielegalny obrót paliwami płynnymi działała w kilku województwach w okresie od grudnia 2015 r. do października 2016 r. Nielegalna działalność polegała na zakupie poza granicami kraju oleju opałowego, który według dokumentów, miał być transportowany cysternami do innego państwa, przejeżdżając przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Faktycznie jednak towar trafiał w niedostępne dla osób postronnych miejsce, gdzie był odbarwiany. Ustalono, że po ponownym przepompowaniu do cystern olej -  już jako napędowy - trafiał do stacji paliw w całym kraju, gdzie sprzedawany był jako legalnie wyprodukowane paliwo.

Pierwsze zatrzymania miały miejsce w połowie października 2016 r. Trzech członków grupy policjanci  zatrzymali na gorącym uczynku w hali magazynowej w pobliżu Bełchatowa, gdzie miał miejsce proceder odbarwiania oleju opałowego. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli urządzenia wykorzystywane do „odbarwiania” oleju i ciągnik siodłowy wraz z naczepą-cysterną z zawartością około 30 tysięcy litrów substancji ropopochodnej.

W toku dalszych czynności procesowych ustalono kolejne osoby zamieszane w przestępczy  proceder, jak też jego organizatorów. W konsekwencji tych ustaleń w połowie maja  2017 r. zatrzymano 8 osób, w tym organizatorów i ich pomocników, jak również kierowców współpracujących z nimi. Sprawa pozostaje w toku, zaś analiza materiałów śledztwa nakazuje stwierdzić, iż ma ona charakter rozwojowy.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 12.06.2017
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2017 roku.


Łódź, 2 czerwca 2017 roku

RP II Ds. 7.2016

 

 

INFORMACJA PRASOWA

 

Aktem oskarżenia przeciwko lekarzowi pogotowia ratunkowego zakończyło się śledztwo prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi.

 

W toku śledztwa ustalono, iż w maju 2016 roku, 61-letni mieszkaniec Łodzi,
w godzinach porannych przewrócił się, zasłabł i stracił przytomność. Na prośbę żony mężczyzny, jego sąsiad wezwał pogotowie ratunkowe. Przed jego przybyciem mężczyzna odzyskał przytomność, został też przeniesiony z podłogi, gdzie się przewrócił, na łóżko.

 

Po przybyciu zespołu pogotowia, lekarz nie stwierdził u mężczyzny żadnych dolegliwości, a wyniki przeprowadzonych badań określone zostały, jako będące
w normie. Lekarz przekazał ustna poradę, by mężczyzna wypił mocna kawę z cukrem, z uwagi na niskie ciśnienie krwi, pozostawiając go w domu.

 

Po około dwóch godzinach stan mężczyzny ponownie pogorszył się, konieczne było podjęcie akcji reanimacyjnej oraz ponowne wezwanie pogotowia. Po jego przybyciu czynności te były kontynuowane, jednak okazały się nieskuteczne. Mężczyzna zmarł.

 

Opierając się na uzyskanych w toku śledztwa opiniach biegłych, zarzut popełnienia przestępstwa narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a w konsekwencji nieumyślnego spowodowania śmierci przedstawiono 63 – letniemu lekarzowi zespołu pogotowia ratunkowego, który wezwany był na pierwszą tego dnia wizytę. Biegli z zakresu ratownictwa medycznego, a także kardiologii i kardiologii inwazyjnej stwierdzili, iż lekarz ten naruszył wypracowane reguły postępowania, nie rozpoznał typowych objawów nagłego zatrzymania krążenia oraz zaniechał przeprowadzenia badania EKG lub zlecenia transportu pacjenta do szpitala, co mogłoby zapobiec zgonowi.

 

Sprawę rozpozna Sąd Rejonowi dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

 

Czyn zarzucony oskarżonemu lekarzowi zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2017
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 16 marca 2017 roku.


 

Prokuratura Regionalna w Łodzi nadzoruje śledztwo o sygn. akt. RP I Ds. 13.2016, prowadzone w sprawie o przestępstwo określone w art. 296 § 1 k.k.

W dniach 15 i 16 marca 2017 roku zostały przeprowadzone czynności przedstawienia zarzutów i przyjęcia wyjaśnień od Grzegorza N., Małgorzaty M. – G., Marioli C., Dariusza G. i Piotra Ż.

Grzegorzowi N. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstw z art. 228 § 1 kk i z art. 231 § 2 kk, Małgorzacie M.– G. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 231 § 2 kk, Marioli C. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 229 § 1 kk, natomiast Dariuszowi G. i Piotrowi Ż. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk.

Czyny z artykułów 228 § 1 kk, 229 § 1 kk, 286 § 1 kk. są zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, zaś czyn z art. 231 § 2 kk jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Wobec podejrzanego Grzegorza N. zastosowano w dniu 16 marca 2017 roku środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zawieszenia w czynnościach służbowych, wobec podejrzanej Małgorzaty M.– G. zastosowano tego samego dnia środek zapobiegawczy zawieszenia w czynnościach służbowych. Natomiast w dniu 15 marca 2017 roku zastosowano wobec podejrzanych Marioli C. i Dariusza G. środek zapobiegawczy dozoru policji. Piotra Ż. zwolniono po przyjęciu wyjaśnień.

 

Prokurator

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Rafał Sławnikowski

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 14 marca 2017 roku.


 

Uprzejmie informuję, że rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi w dniach od 15 do 22 marca 2017 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym.

W tym czasie zastępuje go prokurator Rafał Sławnikowski, tel. kom. 667-669-129.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017
Osoba aktualizująca: Administrator

KOMUNIKAT TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW


RP III WOS 0131.14.2017

 

Uprzejmie informuję, iż w dniach od 20 do 26 lutego 2017 roku, po raz kolejny obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.


Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.
Pomoc taka będzie udzielana poprzez organizację bezpłatnych porad prawnych przez przedstawicieli zawodów prawniczych, w tym także prokuratorów.


W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 151 dyżurujący prokuratorzy udzielać będą pomocy w ramach codziennych dyżurów w godzinach od 9.30 do 15.00.


Prokuratorzy będą przyjmować zainteresowanych także w innych jednostkach prokuratury.


W bieżącym roku szczególna uwaga - w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw - poświęcona będzie zagadnieniom związanym z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 8 grudnia 2016 roku


Łódź, 8 grudnia 2016 roku

RP I Ds. 18.2016

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA

 

 

Prokuratura Regionalna w Łodzi nadzoruje, prowadzone przez CBŚP Zarząd w Łodzi i UKS w Łodzi, śledztwo w sprawie kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej od kwietnia 2011r. na terenie Łodzi, Kutna, Wrocławia, Warszawy, Olsztyna, Gdańska, Katowic, Gostynina, Opola, Krakowa, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych w związku z działalnością jednej z firm branży mięsnej, a polegających na działaniu na szkodę spółki poprzez wyprowadzanie z jej majątku pieniędzy na poczet fikcyjnych usług w zakresie rzekomego pośrednictwa w rekrutacji i szkoleniu pracowników, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT, opiewającymi
na łączną kwotę nie mniejszą niż 94.700.000,00 zł, narażeniu w ten sposób na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatków w łącznej kwocie 35.635.610,00 zł będącej kwotą wielkiej wartości, w tym podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13.854.610,00 zł i podatku VAT w kwocie 21.781.000,00 zł, jak też na przekazywaniu, przyjmowaniu i pomocnictwie
w przenoszeniu posiadania i własności środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem tychże czynów zabronionych w łańcuchu powiązanych ze sobą firm, w wyniku których współsprawcy osiągnęli znaczną korzyść majątkową w łącznej kwocie co najmniej 88.070.000,00 zł, z tytułu wypłat gotówkowych zrealizowanych ze środków przekazanych w ramach zapłaty za nierzetelne faktury,

 

tj. o czyny z art. 258 § 1 i 3 kk, art. 286 § 1 kk, art. 299 § 1, 5, 6 kk, art. 55 § 1 kks, art. 56 § 1 kks, art. 62 § 2 kks, art. 76 § 1 kks i inne.

 

 

Działalność grupy polegała na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT i innymi dokumentami poświadczającymi nieprawdę, które były wykorzystywane do rozliczeń podatkowych.

 

W dniu 5 grudnia b.r. na terenie zakładu oraz w innych miejscach, w których mogły znajdować się osoby i dokumenty mogące mieć znaczenie dla prowadzonego śledztwa przeprowadzono czynności przeszukania. Jednocześnie dokonano zatrzymania sześciu osób, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy.

Wśród zatrzymanych są również osoby kierujące podmiotami, wchodzącymi w skład łańcucha firm, uczestniczących w procederze będącym przedmiotem postępowania.

Wcześniej zarzuty popełnienia przestępstw w tej sprawie przedstawiono siedmiu osobom. Łącznie status podejrzanego posiada aktualnie trzynaście osób.

W stosunku do pięciu spośród zatrzymanych w dniu 5 grudnia 2016 roku prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, wcześniej sąd aresztował jedna osobę.

W dniu 7 grudnia 2016 roku sąd rozpoznał wnioski prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 osób. Co do jednej z nich wyznaczył termin do wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 10 milionów złotych. Środki te zastosowano wobec m. in.

- Piero P. (lat 64) – prezesa zarządu i jedynego udziałowca wskazanej wyżej spółki, który pozostaje m.in. pod zarzutami kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w okresie od lipca 2011 roku do 5 grudnia 2016 roku, narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnych w postaci podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego w łącznej kwocie przekraczającej 35 milionów złotych w związku z wystawianymi przez podmioty występujące w łańcuchu powiązanych firm nierzetelnymi fakturami za świadczone usługi, jak również udział w praniu brudnych pieniędzy. To w stosunku do tej osoby sąd przewidział możliwość uchylenia aresztowania po wpłacie poręczenia majątkowego.

- Elżbiety P. (l. 50), która podejrzana jest o to, że pełniąc funkcje prezesa w pięciu spółkach współpracujących z firmą kierowana przez Piero P. oraz ze sobą wzajemnie brała udział oraz kierowała zorganizowaną grupą przestępczą, dopuszczała się tzw. „firmanctwa” i oszustw podatkowych, jak również brała udział w praniu brudnych pieniędzy.

 

Ponadto w sprawie pozostają - pod podobnie brzmiącymi zarzutami – główna księgowa podstawowego kontrahenta spółki kierowanej przez Piero P. - Dorota D. (l. 46) oraz inne osoby związane z podmiotami uczestniczącymi w procederze, będącymi często fikcyjnymi prezesami zarządów tychże podmiotów prowadzonych w formie spółek.

 

Konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy materiałów zabezpieczonych podczas szeroko zakrojonych czynności CBŚP, UKS, Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy, jakie miały miejsce w dniu 5 grudnia 2016 roku powoduje, że w chwili obecnej podanie dalszych szczegółów nie jest wskazane, z uwagi na rozwojowy charakter postępowania, jak również możliwość rozszerzenia jego zakresu przedmiotowego o nowe, dotąd niewystępujące w sprawie wątki.

 

 

Rzecznik prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego z dnia 17 lutego 2016 roku


Komunikat   

        W toku prowadzonego od 2013 roku śledztwa Prokuratura Apelacyjna w Łodzi, wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji, zabezpieczyła szereg dowodów, których ocena dostarczyła podstaw do przedstawienia Romanowi K. zarzutów popełnienia kilku przestępstw.

       Podejrzanemu zarzucono wielokrotne nakłanianie, w kraju i za granicą, dwóch osób do dokonania zabójstwa jego żony.

        Ustalono, że Roman K. w zamian za dokonanie tych czynów oferował osobom podżeganym znaczną kwotę pieniędzy, a nadto wskazywał im oczekiwany przez niego sposób popełnienia zabójstwa mający na celu upozorowanie śmierci z przyczyn naturalnych lub w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

        Ponadto podejrzanemu przedstawiono zarzut nielegalnego posiadania broni palnej w postaci pistoletu P 83 i amunicji, a także działania na szkodę interesów majątkowych spółki i przywłaszczenia na szkodę tejże spółki pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 900 000 zł.

        Niezależnie od tego Roman K. jest podejrzany o wyłudzenie na szkodę dwóch zakładów ubezpieczeń pieniędzy z tytułu nienależnych świadczeń odszkodowawczych wypłaconych w związku z upozorowaniem kradzieży dwóch samochodów.

        W toku tego postępowania do chwili obecnej przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw łącznie 10 podejrzanym. W stosunku do czterech z nich stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

        W dniu 15 lutego 2015 roku Roman K. został zatrzymany na podstawie decyzji prokuratora. W tym samym dniu dokonano przeszukań, w wyniku których zabezpieczono między innymi nielegalnie posiadaną broń i amunicję.

        Przeszukano także siedzibę spółki wydającej tygodnik „Fakty i Mity”. Celem tej czynności było zabezpieczenie dokumentacji finansowej tego podmiotu i innych dowodów mających znaczenie dla prowadzonego śledztwa, bezpośrednio związanych z przestępstwami zarzucanymi Romanowi K.

        Postępowanie nie dotyczy działalności dziennikarskiej podejrzanego, ani nie ma związku z działalnością redakcji gazety „Fakty i Mity”.

        W dniu 17 lutego prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wniosek o zastosowanie w stosunku do Romana K. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

          Postanowieniem z dnia 17 lutego 2016 roku Sąd ten wniosek uwzględnił.

        Na obecnym etapie postępowania, z uwagi na dobro prowadzonych w jego toku czynności, Prokuratura Apelacyjna w Łodzi nie będzie udzielała innych informacji w tej sprawie.

 

Zastępca Prokuratora Apelacyjnego

w Łodzi

Marek Kujawski

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2016
Osoba aktualizująca: Administrator

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi


Łódź, dnia 12 lutego 2016 roku

K O M U N I K A T

 

 

 

         W dniach od 22 lutego do 26 lutego 2016 roku organizowany jest kolejny „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

         Celem akcji jest propagowanie wśród społeczeństwa informacji o prawach i procesowych uprawnieniach osób pokrzywdzonych przestępstwem.

          Wzorem lat ubiegłych osoby zainteresowane opisaną tematyką mogą uzyskać niezbędną wiedzę w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 151 codziennie w podanym wyżej terminie, w godz. 09:00 – 15:00.  

         Podobne informacje uzyskać można w Prokuraturach Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Ostrowie Wielkopolskim, Płocku i Sieradzu oraz w podległych tym jednostkom Prokuraturach Rejonowych.

         Tegoroczna akcja ukierunkowana jest dodatkowo na poinformowanie o uregulowaniach zawartych w ustawie o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka na tle dyrektyw europejskich ustanawiających normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

Tematowi temu zostanie poświęcona konferencja Prokuratora Generalnego pod nazwą „Nowe formy ochrony i pomocy dla ofiar”, zaplanowana na dzień 22 lutego 2016 roku. Relacja z konferencji dostępna będzie w Internecie na stronie http://www.ofiarom-przestepst.lex.pl.

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

 

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2016
Osoba aktualizująca: Administrator

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw - 2016


Prokuratura Apelacyjna w Łodzi uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, że w związku z obchodzonym po raz trzynasty Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw prokuratorzy będą udzielać porad prawnych w zakresie uprawnień i obowiązków osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 151 pokrzywdzeni będą mogli skorzystać z takich porad codziennie w dniach od 22 do 26 lutego 2016r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Bliższe dane dotyczące innych podmiotów udzielających pomocy ofiarom przestępstw dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl .

Naczelnik Wydziału I

Andrzej Wiliński

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2016
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 29 grudnia 2015 roku


 

Łódź, dnia 29 grudnia 2015 roku

 

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

Apelacja wniesiona przez prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi od wyroku Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, uniewinniającego Jarosława P. i Dariusza S. od zarzutów korupcyjnych, została uznana przez Sąd Okręgowy w Warszawie za zasadną.

W marcu br. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy zapadł wyrok uniewinniający oskarżonych Jarosława P. i Dariusza S. od zarzutów popełnienia przestępstw korupcyjnych, postawionych im w toku śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi. Pozostałe 5 osób oskarżonych w tej samej sprawie zostało natomiast uznane winnymi popełnienia podobnych przestępstw zarzuconych im przez prokuratora.

W zakresie dotyczącym Jarosława P. i Dariusza S. wspomniany wyrok został zaskarżony przez Prokuraturę Apelacyjną w Łodzi. W wyniku apelacji prokuratora orzeczenie o uniewinnieniu obu oskarżonych zostało przez Sąd Okręgowy w Warszawie uchylone, a ich sprawę przekazano Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Jednocześnie Sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyrok skazujący pozostałych oskarżonych, a nawet nieco zaostrzył wymiar orzeczonych wobec niektórych z nich kar finansowych, pomimo iż skazanie tych osób kwestionowali ich obrońcy.

Sprawa oskarżonych Jarosława P. i Dariusza S. w zaistniałej sytuacji procesowej wróci na wokandę.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 30.12.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 29 grudnia 2015 roku


 

Łódź, dnia 29 grudnia 2015 roku

 

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

W ostatnich dniach zostało zakończone postępowanie przygotowawcze w kolejnym wątku prowadzonego w łódzkiej Prokuraturze Apelacyjnej od połowy 2007 roku skomplikowanego i rozbudowanego śledztwa, którego przedmiotem są m.in. liczne przestępstwa o charakterze korupcyjnym, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz przeciwko wiarygodności dokumentów, popełnione na przestrzeni lat 2000-2007 w Warszawie oraz w innych częściach kraju.

Tym razem postępowanie dotyczyło zdarzeń mających miejsce w latach 2004-2005, ujawnionych w wyniku czynności śledztwa. Wspomniany wątek – obejmujący 3 podejrzanych – został wyodrębniony ze sprawy głównej we wrześniu 2015 roku.

W dniu 21 grudnia br. prowadzący śledztwo prokurator z Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji zakończył sporządzanie i podpisał akt oskarżenia dotyczący 3 osób.

Prokurator sformułował w nim w stosunku do Roberta M. – warszawskiego radcy prawnego – zarzut udzielenia, w okresie od września 2004 roku do marca 2005 roku, dyrektorowi jednej z placówek opieki zdrowotnej obietnicy korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 52.000 zł, stanowiącej procent od wynagrodzenia za obsługę prawną placówki, w zamian za zawarcie umowy o taką obsługę. Nadto zarzut obejmuje wręczenie dyrektorowi placówki korzyść majątkową w kwocie 26.000 zł w ramach realizacji wspomnianej obietnicy. Pozostali oskarżeni to Jan G. – dyrektor owej placówki opieki zdrowotnej, który odpowie m.in. za przyjęcie korzyści majątkowej oraz jej obietnicy, a także Jacek K., który stanie przed Sądem pod zarzutem płatnej protekcji czynnej, bowiem zgodnie z ustaleniami śledztwa udzielił innej osobie korzyści w kwocie 60.000 zł w zamian za załatwienie sprawy polegającej na bezprawnym odwołaniu poszukiwań listem gończym oraz uniknięciu tymczasowego aresztowania.

Czyny tego rodzaju są zagrożone karami pozbawienia wolności do lat 8 oraz do lat 10.

Wspomniany akt oskarżenia został złożony w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Zaznaczyć należy, iż opisany akt oskarżenia jest kolejną tego rodzaju decyzją sformułowaną w sprawie, w której pierwsza realizacja procesowa miała miejsce w ostatnich dniach maja 2009 roku.

Dotychczas w toku śledztwa akty oskarżenia skierowano przeciwko ponad 60 osobom, w tym Lwu R. i Marcinowi R.

Natomiast postępowanie przygotowawcze w zasadniczej sprawie pozostaje nadal w toku. Jego zakres podmiotowy obejmuje obecnie jeszcze 29 podejrzanych.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 30.12.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 19 listopada 2015 roku


 

W dniach 14-16 listopada bieżącego roku prokurator Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi wraz z funkcjonariuszami Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili czynności procesowe w ramach jednego z aktualnie prowadzonych śledztw, dotyczącego osób zajmujących się na poważną skalę przemytem i obrotem narkotykami.  

W wyniku podjętych działań zabezpieczono ponad 400 kg haszyszu oraz dodatkowo około 1,5 tony tytoniu.
 

Prowadzący czynności w tej sprawie funkcjonariusze CBŚP uzyskali informację na temat przewidywanego „przerzutu” przez granicę znacznej ilości narkotyków. W wyniku niezwłocznie podjętych działań zatrzymano na przejściu granicznym w Świecku samochód ciężarowy, w którego naczepie w różnego rodzaju schowkach ukryty był haszysz. Samochodem tym w chwili zatrzymania kierował mieszkający na terenie województwa łódzkiego 39-letni Dariusz J. 


Wskutek dalszych ustaleń funkcjonariusze trafili do 45-letniego mieszkańca okolic Łodzi Pawła Ł. Osobę tę zatrzymano, a przeszukanie przeprowadzone w miejscu jej zamieszkania doprowadziło do ujawnienia 1,5 tony tytoniu, co do którego wstępnie ustalono, że mógł posłużyć do nielegalnego wytworzenia papierosów i wprowadzenia ich na rynek z pominięciem obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego.

 

 

Prokurator przedstawił obu zatrzymanym zarzut popełnienia przestępstwa w postaci tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia i przewozu znacznej ilości narkotyków, opisanego w art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a następnie wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanych na okres 3 miesięcy. Wniosek ten został przez Sąd uwzględniony w całości.  

 

 

Przestępstwo, którego popełnienie prokurator zarzucił podejrzanym zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 15 lat.
 

Dalsze śledztwo w opisanej sprawie jest prowadzone przez funkcjonariuszy CBŚP pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi.

 

 

 

P R O K U R A T O R


Prokuratury Apelacyjnej 

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Zarządzenie Nr 136/15 Prokuratora Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.


 

 
Ap I A 010/50/15

 

 

Zarządzenie Nr 136/15 Prokuratora Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. poz. 1218 ze zm.) oraz art. 118 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599 ze zm.) w zw. z art. 130 § 2 Kodeksu pracy

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1. W zamian za przypadający w sobotę 26 grudnia 2015r. drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, wyznaczam dzień wolny od pracy dla pracowników Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi w dniu 24 grudnia 2015r.

 

§ 2. O treści zarządzenia powiadomić Departament Organizacji Pracy i Wizytacji Prokuratury Generalnej i podległych Prokuratorów Okręgowych oraz interesantów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prokurator Apelacyjny

Jerzy Ojrzyński

Ostatnia aktualizacja: 06.11.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji


Prokuratura Apelacyjna w Łodzi uprzejmie informuje, że w związku z obchodzonym w dniach 12 – 17 października 2015 r. Tygodniem Mediacji oraz Międzynarodowym Dniem Mediacji, który będzie obchodzony w dniu 15 października 2015 r., w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi w godzinach od 11.00 do 14.00 w dniu 15 października 2015 r., osoby zainteresowane instytucją mediacji w praktyce prokuratorskiej, będą mogły uzyskać stosowną poradę i informację w tym zakresie od dyżurującego wspólnie z prokuratorem - mediatora Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Warszawie z siedzibą w Łodzi.

Należy przypomnieć, że poza praktyką mediacyjną w sprawach karnych, możliwe jest także skierowanie sprawy do mediacji w innych kategoriach spraw takich, jak między innymi: sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze i administracyjne oraz nieletnich.

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktów, w procesie uzgodnień między stronami, za ich dobrowolną zgodą, przy udziale bezstronnego i neutralnego mediatora, przy zachowaniu pełnej poufności. Ranga tej instytucji została odzwierciedlona wytycznymi europejskimi.

Bliższe i szczegółowe informacje o zasadach i możliwości skorzystania z pomocy profesjonalnych mediatorów znajdują się na stronie internetowej Polskiego Centrum Mediacji www.mediator.org.pl  

 

Kierownik Szkolenia

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej

w Łodzi

Halina Tokarska

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat dotyczący godzin urzędowania w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi


Na podstawie Zarządzenia nr 107/15 Prokuratora Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2015 roku ustala się się w dniu 1 września 2015 roku godziny urzędowania Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi od godz.7:00 do godz.15:00.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat dotyczący godzin urzędowania w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi


Na podstawie Zarządzenia nr 104/15 Prokuratora Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2015 roku ustala się się w dniach 17 i 18 sierpnia 2015 roku godziny urzędowania Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi od godz.7:00 do godz.15:00.

Ostatnia aktualizacja: 17.08.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat dotyczący godzin urzędowania w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi


Na podstawie Zarządzenia nr 102/15 Prokuratora Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2015 roku ustala się się w dniach od 10 do 14 sierpnia 2015 roku godziny urzędowania Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi od godz.7:00 do godz.15:00.

Ostatnia aktualizacja: 07.08.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat dotyczący godzin urzędowania w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi


Na podstawie Zarządzenia nr 100/15 Prokuratora Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 sierpnia 2015 roku ustala się się w dniach od 4 do 7 sierpnia 2015 roku godziny urzędowania Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi od godz.7 do godz.15.

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat dotyczący konkursu na staż urzędniczy - 10 lipca 2015 roku


Ap I K 1120/3/15                                                 Łódź, dnia 10 lipca 2015 roku

 

Zawiadomienie

 

            Komisja powołana do przeprowadzenia Konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. ustaliła, że wpłynęło jedno zgłoszenie i spełnia ono wymagania formalne.

            Komisja zakwalifikowała kandydata do uczestnictwa w II etapie konkursu, którego termin ustalono na dzień 27 lipca 2015 r. godz.11 w Sali Nr 4 tutejszej Prokuratury.

 

Sekretarz Komisji

Zofia Cieślak

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat z dnia 10 lipca 2015 roku dotyczący programu "Państwo w państwie"


Stanowisko Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi dotyczące programu "Państwo w państwie" - plik pdf

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Zmiana godzin urzędowania

W dniach 6 i 7 lipca 2015 r. godziny urzędowania Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi ustala się od 7:00 do 14:00.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 03.07.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Konkurs na staż urzędniczy

Zawiadomienie komisji do przeprowadzenia Konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych - zakładka Oferty pracy.

 

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat z dnia 18 maja 2015 roku


 

W dniu dzisiejszym w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi zakończone zostało śledztwo dotyczące zabójstwa Marka Papały.

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, w tym Igorowi M., na którym ciąży zarzut zabójstwa byłego Komendanta Głównego Policji.

 

Wraz z Igorem M. oskarżonych zostało sześć innych osób, którym zarzucono dokonanie kradzieży – w końcu lat 90-tych ubiegłego stulecia – kilkudziesięciu samochodów osobowych na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Trzem z nich zarzucono także usiłowanie dokonania rozboju wobec Marka Papały.

 

Przestępstwa przeciwko mieniu objęte aktem oskarżenia zagrożone są karami od 10 do 15 lat pozbawienia wolności.

Zbrodnia zabójstwa zarzucona Igorowi M., w tym konkretnym przypadku zagrożona jest karą 25 lat pozbawienia wolności.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Konkurs na staż urzędniczy.

Prokuratura Apelacyjna w Łodzi ogłasza konkurs na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych - zakładka Aktualności i Ogłoszenia.

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

PROKURATURA UCZESTNIKIEM OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII „Nie daj się zrobić w słupa”


 

 

 

PROKURATURA UCZESTNIKIEM OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII

Nie daj się zrobić w słupa” 

 

 

Od dnia 26 listopada 2014 roku trwa – z udziałem Prokuratury Generalnej – ogólnokrajowa kampania informacyjna pt. „Nie daj się zrobić w słupa”.

Celem kampanii jest poinformowanie Społeczeństwa o zagrożeniach związanych z działaniami członków zorganizowanych grup przestępczych, mającymi na celu wyłudzenie podatku VAT z budżetu państwa.

Kampania zwraca uwagę na edukację w zakresie bezpiecznego, zgodnego z obowiązującym prawem, prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie podejmowane są działania, które mają ostrzec obywateli, aby nie dali się „wciągnąć” w tzw. przestępstwa karuzelowe.

Kampania informuje również o konsekwencjach wynikających z naruszenia przepisów prawa. Warto bowiem podkreślić, że odpowiedzialnością karną zagrożone są nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder polegający na wyłudzeniu podatku VAT, ale także i te, które zostają wykorzystane do podpisywania fikcyjnych faktur – wchodząc tym samym na drogę przestępstwa.

Tak więc każdy uczestnik oszustwa karuzelowego musi liczyć się z konsekwencjami podatkowymi, karnymi i karnymi skarbowymi.

Najczęściej ofiarami takiego zaangażowania padają osoby, które z uwagi na niską świadomość prawa, swój status materialny lub brak środków do życia, godzą się na udział w procederze przestępczym w zamian za otrzymywanie regularnego lub jednorazowego wynagrodzenia, głównie osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, osoby bezrobotne, emeryci, osoby młode, wkraczające dopiero na drogę zawodową, a nawet osoby nieuleczalnie chore.

Wszystkie informacje dotyczące kampanii, a także informacje o bieżących działaniach organów państwa i służb w nią zaangażowanych dostępne są na stronie internetowej www.slupczyoszust.pl.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw


    Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - plakat

Prokuratura Apelacyjna w Łodzi uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, że w związku z obchodzonym w dniach od 22 lutego do 1 marca 2015 r., Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, prokuratorzy będą udzielać osobom pokrzywdzonym niezbędnych informacji w zakresie uprawnień ofiar przestępstw w obowiązującym porządku prawnym oraz o sposobie załatwiania spraw.

W siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 151, pokrzywdzeni będą mogli skorzystać z takich porad codziennie w dniach od 23 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r., w godzinach od 9.00 do 15.00.

W dniu 25 lutego 2015 r. zainteresowanipokrzywdzeni mogą zasięgnąć porady mediatora, który będzie pełnił dyżur w godzinach od 10.00 do 14.00.

Przypominam również, iż wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury obszaru apelacji łódzkiej udzielają informacji o miejscu i czasie pełnienia dyżurów przez prokuratorów, a także dysponują adresami najbliższych organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym na skutek przestępstwa.

Prokuratorzy będą pełnili także dyżury w wyznaczonej placówce Fundacji Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej „Subvenio”, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 pokój H002 (budynek AHE). Informacje w tym zakresie można uzyskać telefonicznie - pod numerem 514-025-546.

Na terenie województwa łódzkiego, pokrzywdzeni mogą również uzyskać pomoc w Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 lok. 4, tel. 42 633-34-11.

Bliższe dane dotyczące miejsca udzielania pomocy pokrzywdzonym, w tym również podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.


   

Kierownik Szkolenia

Halina Tokarska

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - plakat 2015 r.  

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - ulotka 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat z dnia 22 stycznia 2015 roku


 

W dniu 21 stycznia bieżącego roku prokuratorzy Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi przeprowadzili czynności procesowe wobec uczestnika poniedziałkowego zdarzenia w Piotrkowie Trybunalskim, podczas którego funkcjonariusze Policji użyli broni palnej w stosunku do osoby usiłującej uniknąć zatrzymania.

Podejrzanemu Piotrowi B. – 29-letniemu mieszkańcowi Piotrkowa Trybunalskiego – prokurator przedstawił zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji oraz zarzut udziału w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci marihuany.

Zdarzenia, które doprowadziły do przedstawienia opisanych zarzutów nastąpiły w związku z działaniami realizowanymi w ramach jednego ze śledztw prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków z zagranicy oraz wprowadzaniem ich do obrotu na terenie Bełchatowa i okolic.

W dniu 20 stycznia br. funkcjonariusze łódzkiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji podjęli działania zmierzające do zatrzymania osoby podejrzanej we wspomnianym śledztwie. Piotr B. został zlokalizowany na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Poruszał się wówczas samochodem osobowym marki BMW. Kiedy funkcjonariusze Policji przystąpili do jego zatrzymania, Piotr B. – wiedząc już, że ma do czynienia z policjantami, którzy otworzyli drzwi jego samochodu – gwałtownie ruszył potrącając funkcjonariuszy. Wówczas policjanci oddali strzały w koła samochodu uniemożliwiając jego dalszy ruch, po czym zatrzymali podejrzanego.

W wyniku potrącenia dwaj policjanci doznali obrażeń ciała w obrębie kończyn górnych i dolnych, a jeden z nich – rany tłuczonej głowy.

W trakcie przeszukań przeprowadzonych po zatrzymaniu Piotra B. ujawniono w jego posiadaniu ponad kilogram marihuany.

Przestępstwa objęte zarzutami postawionymi Piotrowi B. zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Jeszcze w dniu wczorajszym prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Piotra B. na okres do dnia 31 marca 2015 roku.

Dziś wniosek ten został w całości uwzględniony przez Sąd.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2015
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat z dnia 27 października 2014 roku


 

W dniach 23-24 października bieżącego roku prokuratorzy Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi oraz funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili czynności procesowe w jednym z aktualnie prowadzonych śledztw, dotyczącym osób zajmujących się na znaczną skalę handlem bronią palną i amunicją.

W wyniku podjętych działań zatrzymano 13 osób. Osobom tym prokuratorzy przedstawili zarzuty popełnienia licznych przestępstw dotyczących nielegalnego obrotu bronią i amunicją.

Zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy pozwolił również na postawienie jednemu spośród zatrzymanych zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzono od około roku. Postępowanie potwierdziło wstępne informacje o istnieniu grupy osób, które prowadzą nielegalny handel bronią i amunicją, mając przy tym szeroki dostęp do tego rodzaju przedmiotów. Dalsze intensywne działania śledcze pozwoliły na określenie kręgu tych osób oraz ustalenie ich personaliów i miejsc przechowywania jednostek broni palnej oraz amunicji do niej.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze CBŚP działając na polecenie prokuratora przeprowadzili przeszukania w kilkudziesięciu miejscach na terenie Łodzi i okolic. W ich wyniku zabezpieczono ponad 30 jednostek nielegalnie posiadanej broni palnej krótkiej i długiej, w tym pistolety marek FN, TT wz. 33, Walther PP, Walther P.38 oraz Glock 26 i CZ. Część egzemplarzy broni krótkiej była przystosowana do montażu tłumików. Ponadto zabezpieczono kilka pistoletów maszynowych, w tym PPSz wz. 41, RAK wz. 63 i Skorpion Evo 3S.1. Ostatni z wymienionych jest jedną z najnowocześniejszych konstrukcji, został wprowadzony na rynek przed pięcioma laty. Broń tego typu jest fabrycznie przystosowana do montażu tłumika, który również został zabezpieczony. O skali działalności przestępczej podejrzanych świadczy fakt, iż w posiadaniu niektórych z nich znajdowała się także broń palna o przeznaczeniu typowo wojskowym i znacznej sile rażenia, jak karabin maszynowy MG.34 czy karabin szturmowy Heckler & Koch G.3. Podejrzanym odebrano ponadto łącznie ponad 3.500 sztuk amunicji równych kalibrów i przeznaczenia oraz 4 granaty ręczne. W trakcie przeszukań zabezpieczono także liczne materiały i akcesoria pirotechniczne, które będą przedmiotem dalszych badań powierzonych biegłym.

W ramach prowadzonych w ostatnich dniach czynności procesowych prokuratorzy przedstawili osobom zatrzymanym zarzuty popełnienia łącznie 27 czynów zabronionych obejmujących bezprawny obrót i posiadanie broni palnej i amunicji do takiej broni oraz – w jednym przypadku – udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Przestępstwa tego rodzaju są zagrożone karami do 10 lat pozbawienia wolności.

W godzinach wieczornych dniu 25 października br. – na wniosek prokuratora – Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 7 podejrzanych.

W stosunku do pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2014
Osoba aktualizująca: Administrator

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji


Prokuratura Apelacyjna w Łodzi uprzejmie informuję, że w związku z Tygodniem Mediacji – od 13 października 2014 r. – do 18 października 2014 r. oraz obchodzonym w dniu 16 października 2014 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji, osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informację dotyczącą tej instytucji.

W zakresie postępowania karnego, mediacja to dobrowolne porozumienie pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą w celu naprawienia wyrządzonych szkód materialnych i moralnych, przy pomocy bezstronnej i neutralnej osoby, jaką jest mediator. Instytucja ta pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego odczuć, oczekiwań i potrzeb, a przestępcy, na przyjęcie odpowiedzialności za skutki popełnionego przestępstwa oraz podjęcie działań w kierunku ich naprawienia.

Mediacja jest zatem procedurą rozwiązywania konfliktów, w procesie uzgodnień między stronami, za ich dobrowolną zgodą, przy udziale bezstronnego i neutralnego mediatora przy zachowaniu poufności. Odbywa się ona poza wymiarem sprawiedliwości i jest od niego niezależna. Daje stronom większy wpływ na rozporządzanie swoimi prawami. Ranga tej instytucji została odzwierciedlona również wytycznymi europejskimi. Jest ona także konstytucyjną gwarancją wolności i praw obywatelskich.

Bliższe i szczegółowe informacje  o zasadach i możliwości skorzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem, z bezpłatnej pomocy ze strony organizacji pozarządowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/

Kierownik Szkolenia
Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi
Halina Tokarska

 

 

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2014
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 17 września 2014 roku


 

W ostatnich dniach zostało zakończone postępowanie przygotowawcze w jednym z kolejnych wątków prowadzonego w łódzkiej Prokuraturze Apelacyjnej od połowy 2007 roku skomplikowanego i rozbudowanego śledztwa, którego przedmiotem są m.in. liczne przestępstwa o charakterze korupcyjnym, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz przeciwko wiarygodności dokumentów, popełnione na przestrzeni lat 2000-2007 w Warszawie oraz w innych częściach kraju.

Tym razem postępowanie dotyczyło zdarzeń mających miejsce w 1998 roku, ujawnionych w wyniku czynności śledztwa. Wspomniany wątek – obejmujący 2 podejrzanych – został wyodrębniony ze sprawy głównej w czerwcu 2014 roku.

W dniu wczorajszym prowadzący śledztwo prokurator z Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji zakończył sporządzanie i podpisał akt oskarżenia dotyczący 2 osób.

Prokurator sformułował w nim w stosunku do Andrzeja W. – byłego adwokata, a wcześniej prokuratora jednej z warszawskich jednostek organizacyjnych Prokuratury, zarzut przyjęcia w 1998 roku korzyści majątkowej w kwocie 15.000 zł w zamian za naruszenie przepisów prawa polegające na udzieleniu pomocy w utrudnianiu postępowania przygotowawczego oraz naruszeniu zasady bezstronności. Drugą osobą oskarżoną jest członek rodziny podejrzanego w tej samej sprawie, który odpowie za wręczenie korzyści majątkowej Andrzejowi W.

Czyny tego rodzaju – zakwalifikowane m.in. z art. 228 § 3 k.k. i z art. 229 § 3 k.k. – są zagrożone, według ówczesnego stanu prawnego, karą pozbawienia wolności do lat 10 w pierwszym przypadku oraz karą pozbawienia wolności do lat 8 – w drugim.

W akcie oskarżenia został zawarty wniosek – adresowany do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście – o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec oskarżonego Andrzeja W.

Zaznaczyć należy, iż opisany akt oskarżenia jest kolejną tego rodzaju decyzją sformułowaną w sprawie, w której pierwsza realizacja procesowa miała miejsce w ostatnich dniach maja 2009 roku.

Dotychczas w toku śledztwa akty oskarżenia skierowano przeciwko 65 osobom, w tym Lwu R. i Marcinowi R.

Natomiast postępowanie przygotowawcze w zasadniczej sprawie pozostaje nadal w toku. Jego zakres podmiotowy obejmuje obecnie jeszcze ponad 30 podejrzanych.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2014
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 10 kwietnia 2014 roku


 

W dniu 9 kwietnia bieżącego roku Prokurator Apelacyjny w Łodzi Pan Jerzy Ojrzyński, odpowiadając na przekazane zaproszenie, spotkał się z Dyrektorem Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi Panem Przemysławem Szewczykiem. Przedmiotem spotkania było omówienie zasad koordynacji działań obu organów państwowych w sprawach objętych ich właściwością.

W przebiegu spotkania, w którym poza kierownictwem obu instytucji uczestniczyli także przedstawiciele prokuratur okręgowych podległych łódzkiej Prokuraturze Apelacyjnej, uzgodniono zasady bieżących kontaktów oraz tryb informowania prokuratorów koordynujących postępowania karne inicjowane zawiadomieniami o przestępstwie kierowanymi do Prokuratury przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ponadto obie strony wskazały na potrzebę dalszych spotkań tego rodzaju, mających na celu przedyskutowanie praktycznych aspektów pracy prokuratorów i kontrolerów NIK.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2014
Osoba aktualizująca: Administrator

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw


 

Prokuratura Apelacyjna w Łodzi uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, że w związku z obchodzonym w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 r., Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, prokuratorzy będą udzielać osobom pokrzywdzonym niezbędnych informacji w zakresie uprawnień ofiar przestępstw w obowiązującym porządku prawnym oraz o sposobie załatwiania spraw.

W siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 151, pokrzywdzeni będą mogli skorzystać z takich porad codziennie od 24 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r., w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zainteresowani pokrzywdzeni będą mogli w dniu 26 lutego 2014 r w godzinach od 10.00 do 13.00, zasięgnąć także porady mediatora z listy mediatorów sądowych – Pani Agaty Jóźwiak – Grudzieckiej, zatrudnionej w Polskim Centrum Mediacji Oddział w Warszawie z siedzibą w Łodzi.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury obszaru apelacji łódzkiej, osoby zainteresowane mogą uzyskać wcześniej informacje o miejscu i czasie pełnienia dyżurów przez prokuratorów oraz adresy najbliższych Ośrodków udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym na skutek przestępstwa, a także innych organizacji pozarządowych, zajmujących się ta problematyką.

Podobnie jak w latach ubiegłych, dyżury będą również pełnione w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, podczas których prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, policjanci oraz psychologowie udzielać będą stosownych porad i informacji.

Na terenie Łodzi i województwa łódzkiego takie dyżury będą się odbywały w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Stowarzyszeniu Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych „Wszyscy Razem – In Corpore” w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 15, a także w filiach Ośrodka – Klubie Integracji Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach ul. Partyzancka 31 oraz Lidze Kobiet Polskich w Zgierzu przy Pl. Jana Pawła II nr 19. Bliższe dane dotyczące miejsca udzielania pomocy znajdują się na stronie internetowej www.free.ngo.pl/incorpore

    

Kierownik Szkolenia

 Halina Tokarska

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2014
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 22 stycznia 2014 roku


 

W dniach 14-16 oraz 20-21 stycznia bieżącego roku prokuratorzy Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi oraz funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP przeprowadzili kolejne czynności procesowe w jednym z prowadzonych śledztw, dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami oraz wprowadzaniem na rynek luksusowych pojazdów samochodowym pochodzących z przestępstw.

Tym razem w wyniku podjętych działań zatrzymano 12 osób. Dalsze 3 osoby, które w międzyczasie zostały pozbawione wolności w innych sprawach, doprowadzono z zakładów karnych. Osobom tym prokuratorzy przedstawili zarzuty popełnienia licznychprzestępstw m.in. przeciwko mieniu.

Wśród zatrzymanych jest także 49-letni mieszkaniec podłódzkiego Konstantynowa – Robert Z. – co do którego zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutu kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Śledztwo w sprawie wszczęto w październiku 2012 roku, po uzyskaniu i procesowym potwierdzeniu informacji wskazujących na działanie na terenie Łodzi i okolic od początku 2010 roku zorganizowanej grupy osób dokonujących kradzieży wartościowych samochodów. W ramach grupy stwierdzono ścisły podział ról pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procederu począwszy od wyszukiwania odpowiednich pojazdów, poprzez obserwację miejsca przyszłej kradzieży, kradzież oraz ukrycie pojazdów, aż po ich „legalizację” i sprzedaż lub rozmontowywanie z przeznaczeniem na części zamienne.

Dalsze intensywne działania śledcze pozwoliły na ustalenie miejsc przechowywania skradzionych samochodów, zlokalizowanych zarówno w Łodzi, jak i w okolicznych miejscowościach. Przeprowadzone następnie przeszukania przyniosły efekt w postaci odzyskania kilkunastu samochodów osobowych i dostawczych o wartości przekraczającej 3,5 mln zł, zanim sprawcy zdołali zbyć pojazdy lub rozmontować je na części celem dalszej sprzedaży.

W ramach prowadzonych w ostatnich dniach czynności procesowych prokuratorzy przedstawili osobom zatrzymanym zarzuty popełnienia łącznie 87 czynów zabronionych obejmujących – poza udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej – oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i paserstwo, a także przestępstwa przeciwko dokumentom.

Przestępstwa te są zagrożone karami do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak wcześniej wspomniano, wśród zatrzymanych jest też kierujący grupą przestępczą Robert Z. Zatrzymanie tej osoby w ostatnich dniach było już drugą – tym razem udaną – próbą doprowadzenia podejrzanego do prokuratora. Wcześniej, na początku listopada ubiegłego roku, Robert Z. zdołał tego uniknąć. Wówczas przy próbie zatrzymania staranował kierowanym przez siebie samochodem terenowym radiowóz policyjny oraz usiłował potrącić zatrzymującego go policjanta, po czym zbiegł pomimo oddanych strzałów ostrzegawczych oraz ostrzelania kół samochodu. W konsekwencji tamtego zdarzenia obecnie Robert Z. usłyszał od prokuratora dodatkowo zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji.

W dniach 16 i 21 stycznia br. – na wniosek prokuratora – Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 2 podejrzanych, w tym Roberta Z.

Wobec pozostałych podejrzanych pozostających na wolności, przede wszystkim osób, które wzięły udział w procederze umożliwiając fikcyjne zarejestrowanie na ich nazwiska samochodów pochodzących z kradzieży, prokurator zastosował dozór Policji.

Z uwagi na aktualnie gromadzone informacje dowodowe przewidywać należy przedstawienie podejrzanym dalszych zarzutów, jak i objęcie zarzutami kolejnych osób podejrzanych.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2014
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 9 grudnia 2013 roku


 

W dniu 5 grudnia 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Łodzi zdecydowała o uchyleniu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu w stosunku do Edwarda M., podejrzanego o podżeganie do zabójstwa byłego Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Papały.

Jednocześnie został podjęta decyzja o odwołaniu poszukiwania podejrzanego listem gończym oraz międzynarodowym listem gończym, jak i Europejskim Nakazem Aresztowania.

Przedmiotowa decyzja wynika z aktualnego stanu dowodów zgromadzonych w śledztwie dotyczącym zabójstwa M. Papały.

W dniu dzisiejszym odpis postanowienia wraz z wezwaniem podejrzanego do stawiennictwa celem przesłuchania w sprawie zostanie doręczone pod wskazany przez Edwarda M. adres dla doręczeń na terenie Polski.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji


Prokuratura Apelacyjna w Łodzi uprzejmie informuje, że w związku z obchodzonym w dniu 14 października 2013 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi w dniu 17 października 2013 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 osoby zainteresowane instytucją mediacji w praktyce prokuratorskiej, będą mogły uzyskać stosowną poradę i informację w tym zakresie od dyżurującego wspólnie z prokuratorem tutejszej prokuratury - mediatora Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Warszawie z siedzibą w Łodzi.


Należy podkreślić, że poza praktyką mediacyjną w sprawach karnych, możliwe jest skierowanie sprawy do mediacji w innych kategoriach spraw takich, jak między innymi: sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze i administracyjne oraz nieletnich.

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktów, w procesie uzgodnień między stronami, za ich dobrowolną zgodą, przy udziale bezstronnego i neutralnego mediatora przy zachowaniu poufności. Ranga tej instytucji została odzwierciedlona również wytycznymi europejskimi.

Bliższe i szczegółowe informacje  o zasadach i możliwości skorzystania z pomocy profesjonalnych mediatorów znajdują się na stronie internetowej Polskiego Centrum Mediacji www.mediator.org.pl 

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 4 października 2013 roku


 

W ostatnich dniach prokuratorzy Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi oraz funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP przeprowadzili kolejne czynności procesowe w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, działającej m.in. w Łodzi, zajmującej się wytwarzaniem oraz handlem amfetaminą i marihuaną.

Śledztwo w opisanej sprawie jest prowadzone od marca 2013 roku, kiedy to uzyskano informacje dotyczące kurierów przewożących znaczną ilość marihuany. Informacje te okazały się wówczas na tyle precyzyjne, że obaj kurierzy zostali zatrzymani. Znaleziono przy nich 11,5 marihuany.

W wyniku przeprowadzonych następnie czynności śledczych ustalono grupę przestępczą, dla której pracowali kurierzy zatrzymani w marcu bieżącego roku, jak również zidentyfikowano osobę kierującą grupą.

Poczynione ustalenia wskazują, iż grupa ta działała na terenie Łodzi, miejscowości aglomeracji łódzkiej oraz w innych miastach Polski od połowy 2012 roku. W tym czasie członkowie grupy, poprzez zorganizowaną „siatkę” dilerów, wprowadzili do obrotu co najmniej 45,5 kilograma marihuany oraz prawie 16 kilogramów amfetaminy, jak również co najmniej 6.000 tabletek extazy.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił w sierpniu bieżącego roku na zatrzymanie, przedstawienie zarzutów i tymczasowe aresztowanie kolejnych trzech podejrzanych, w tym 47-letniego Adama R. – kierującego grupą przestępczą oraz 60-letniego Krzysztofa M. – specjalistę z zakresu chemii, którego wiedza i umiejętności pozwalały na wytwarzanie substancji psychotropowej potocznie nazywanej amfetaminą.

W ramach przeprowadzonych wówczas przeszukań zabezpieczono ponad 8,5 kg gotowej do sprzedaży amfetaminy oraz 186 gram haszyszu. Zabezpieczono również próbki narkotyków przygotowane do rozdania przyszłym odbiorcom.

Obecnie prokuratorzy łódzkiej Prokuratury Apelacyjnej zajmujący się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej zdecydowali o zatrzymaniu kolejnych ośmiu osób. W dniach 1 i 2 października br. funkcjonariusze Policji zrealizowali zatrzymania, a prokuratorzy przedstawili zatrzymanym zarzuty popełnienia przestępstw udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego obrotu znacznymi ilościami substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz środka odurzającego w postaci marihuany. Przestępstwa tego rodzaju zagrożone są karami do 12 lat pozbawienia wolności.

Podejrzani są w większości mieszkańcami Łodzi, w wieku od 24 do 51 lat. Czterej z nich to osoby karane w przeszłości za przestępstwa.

W dniu wczorajszym – na wniosek prokuratora – podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 12 września 2013 roku


 

W bieżącym tygodniu prokuratorzy Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi oraz funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP przeprowadzili czynności procesowe w kolejnej sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, działającej m.in. na terenie Bełchatowa, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków.

W wyniku podjętych działań w dniach 10 i 11 września br. zatrzymano łącznie ośmiu członków grupy. W trakcie zleconych przez prokuratora przeszukań, przeprowadzonych m.in. w miejscach zamieszkania i pobytu zatrzymanych, policjanci ujawnili i zabezpieczyli kilkanaście kilogramów narkotyków.

Śledztwo w opisanej sprawie jest prowadzone od listopada 2012 roku, w tym od maja bieżącego roku pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi. W jego wcześniejszym przebiegu zarzuty popełnienia przestępstw objętych m.in. ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii postawiono pięciu podejrzanym.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił obecnie na podjęcie decyzji o zatrzymaniu kolejnych osób – mieszkańców Bełchatowa w wieku od 18 do 31 lat.

Prokuratorzy łódzkiej Prokuratury Apelacyjnej zajmujący się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej przedstawili zatrzymanym zarzuty popełnienia przestępstw udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środka odurzającego w postaci marihuany. Przestępstwa tego rodzaju zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

W dniach 11 i 12 września br. – na wniosek prokuratora – wobec sześciu podejrzanych został zastosowany areszt tymczasowy. Kolejni dwaj podejrzani będą brali udział w dalszym postępowaniu przebywając na wolności, jednakże pod dozorem Policji. Jednemu z nich prokurator zakazał także opuszczania kraju zatrzymując jednocześnie paszport tej osoby.

Opisane działania są kolejnym etapem śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi.

Z uwagi na aktualnie gromadzone informacje dowodowe przewidywać można przedstawienie podejrzanym dalszych zarzutów, jak i objęcie zarzutami kolejnych osób podejrzanych.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 30 sierpnia 2013 roku


 

W bieżącym tygodniu prokuratorzy Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi oraz funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP przeprowadzili czynności procesowe w sprawie dotyczącej kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej, działającej m.in. w Łodzi, zajmującej się wytwarzaniem oraz handlem amfetaminą i marihuaną.

W wyniku podjętych działań zatrzymano osobę kierującą grupą oraz dwóch członków grupy, w tym specjalistę z zakresu chemii, którego wiedza i umiejętności pozwalały na wytwarzanie substancji psychotropowej potocznie nazywanej amfetaminą.

Śledztwo w opisanej sprawie jest prowadzone od marca 2013 roku, kiedy to uzyskano informacje dotyczące kurierów przewożących znaczną ilość marihuany. Informacje te okazały się na tyle precyzyjne, że w dniu 11 marca 2013 roku obaj kurierzy zostali zatrzymani. Znaleziono przy nich 11,5 kilograma suszy roślinnego, który po przeprowadzeniu badań okazał się marihuaną.

W wyniku prowadzonych dalej czynności śledczych ustalono grupę przestępczą, dla której pracowali kurierzy zatrzymani w marcu bieżącego roku, jak również zidentyfikowano osobę kierującą grupą.

Poczynione ustalenia wskazują, iż grupa ta działała na terenie Łodzi, miejscowości aglomeracji łódzkiej oraz w innych miastach Polski od połowy 2012 roku. W tym czasie członkowie grupy, poprzez zorganizowaną „siatkę” dilerów, wprowadzili do obrotu co najmniej 45,5 kilograma marihuany oraz prawie 16 kilogramów amfetaminy, jak również co najmniej 6.000 tabletek extazy.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił obecnie na podjęcie przez prokuratorów decyzji o zatrzymaniu kolejnych osób.

W dniu 27 sierpnia 2013 roku zatrzymano kierującego grupą przestępczą 47-letniego łodzianina Adama R. Wraz z nim zatrzymano dwóch innych mieszkańców Łodzi – 60-letniego Krzysztofa M. i 26-letniego Przemysława M. Pierwszy z nich to wspomniany wcześniej specjalista-chemik. Drugi natomiast organizował w strukturze grupy hurtową sprzedaż narkotyków dla dilerów, którzy mieli je następnie rozprowadzać wśród odbiorców indywidualnych. Dodatkowo dwaj z zatrzymanych byli w ostatnim czasie poszukiwani w związku z innymi postępowaniami karnymi.

W ramach prowadzonych tego samego dnia czynności procesowych zrealizowano również zlecone przez prokuratora przeszukania w miejscach zamieszkania i pobytu osób zatrzymanych. W ich wyniku zabezpieczono ponad 8,5 kg gotowej do sprzedaży amfetaminy oraz 186 gram haszyszu. Zabezpieczono również próbki narkotyków przygotowane do rozdania przyszłym odbiorcom.

Prokuratorzy łódzkiej Prokuratury Apelacyjnej zajmujący się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej przedstawili zatrzymanym zarzuty popełnienia przestępstw udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz środka odurzającego w postaci marihuany. Adamowi R. przedstawiono także zarzut kierowania grupą przestępczą. Przestępstwa tego rodzaju zagrożone są karami do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak ustalono, podejrzani byli w przeszłości karani za przestępstwa objęte ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii i odbyli kary pozbawienia wolności. W przypadku Adama R. i Krzysztofa M. okres odbycia kar upłynął na tyle niedawno, że w konsekwencji obecnie odpowiedzą za kolejne tego rodzaju przestępstwa w warunkach recydywy.

W dniu 29 sierpnia br. – na wniosek prokuratora – podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Opisane działania są kolejnym etapem śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi.

Z uwagi na aktualnie gromadzone informacje dowodowe przewidywać można przedstawienie podejrzanym dalszych zarzutów, jak i objęcie zarzutami kolejnych osób podejrzanych.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Ogłoszenie nr 2 - o zbędnych składnikach majątku ruchomego o wartości poniżej 300 EURO


Ogłoszenie nr 2
 
 
Komunikat Nr 2/2013

Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi o zbędnych składnikach

majątku ruchomego o wartości poniżej 300 EURO.

Łódź, dnia 13 sierpnia 2013 r.

 
 

Na podstawie § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 oraz § 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Prokuratura Apelacyjna w Łodzi informuje, że posiada na sprzedaż drewno opałowe
z kasztanowca w ilości 9,24 m3 o wartości brutto 673,60 zł.  

Zainteresowani kupnem całej ilości, tj. 9,24 m3drewna z ustaloną ceną mogą składać pisemne oferty zawierające:

a)      dane oferenta - nazwisko, imię, dokładny adres;

b)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem sprzedaży,

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, zostanie przeprowadzona aukcja pisemna.

Decydującym kryterium sprzedaży będzie najwyższa zaproponowana cena.
Koszty odbioru związane z załadunkiem i transportem ponosi nabywca.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach do dnia
19 sierpnia 2013 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi,
ul. Piotrkowska 151.  

Ostatnia aktualizacja: 14.08.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego o wartości poniżej 300 EURO


Ogłoszenie nr 1
 
 
Komunikat Nr 1/2013

Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi o zbędnych składnikach

majątku ruchomego o wartości poniżej 300 EURO.

Łódź, dnia 1 sierpnia 2013 r.

 
 

Na podstawie § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 oraz § 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Prokuratura Apelacyjna w Łodzi informuje, że posiada na sprzedaż drewno opałowe z kasztanowca w ilości 9,24 m3 o wartości brutto 898,13 zł (97,20 zł / m3 brutto).  

Zainteresowani kupnem całej ilości, tj. 9,24 m3drewna z ustaloną ceną mogą składać pisemne oferty zawierające:

a)      dane oferenta - nazwisko, imię, dokładny adres;

b)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem sprzedaży,

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, zostanie przeprowadzona aukcja pisemna.

Decydującym kryterium sprzedaży będzie najwyższa zaproponowana cena.
Koszty odbioru związane z załadunkiem i transportem ponosi nabywca.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach do dnia 9 sierpnia 2013 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, ul. Piotrkowska 151.

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Uchwała Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi z dnia 15 lipca 2013r.

Uchwała Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi z dnia 15 lipca 2013r.

 Do pobrania w formie pdf

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

STANOWISKO Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi z dnia 8 lipca 2013 roku


 

Łódź, dnia 8 lipca 2013 roku

 
 
 

S T A N O W I S K O

Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi

 
 

                W związku z ukazaniem się w ostatnim czasie w Tygodniku ANGORA publikacji autorstwa Pana Leszka Szymowskiego dotyczących sprawy zabójstwa Marka Papały, Prokuratura Apelacyjna w Łodzi oświadcza co następuje.

Nie znajduje oparcia w faktach stwierdzenie zawarte w artykule „Dwie wersje zbrodni – Końca nie widać”, opublikowanym w numerze 24 Tygodnika ANGORA (wydanie z 16 czerwca 2013 roku), jakoby Autor dotarł do akt śledztwa łódzkiej Prokuratury Apelacyjnej dotyczącego zabójstwa Marka Papały oraz poznał ustalenia prokuratorów i policjantów prowadzących to śledztwo. Akta śledztwa nie zostały bowiem w żadnej postaci udostępnione Panu Leszkowi Szymowskiemu ani innemu dziennikarzowi.

Można byłoby w teorii zakładać, że Pan Leszek Szymowski w bliżej nieokreślony sposób – „nieoficjalny” – zapoznał się z materiałami śledztwa, gdyby nie jaskrawy dowód nieprawdziwości twierdzeń Autora publikacji. Dowodem tym jest jest przytoczona w powołanym wyżej artykule treść zeznań świadka koronnego Roberta P., jakie rzekomo miał on złożyć w sprawie zabójstwa Marka Papały. Co istotne, fragmenty zeznań świadka koronnego zostały przedstawione w sposób właściwy dla cytatów. Problem jednakże w tym, że Robert P. nie złożył takich zeznań, ani co do treści, ani co do formy. Z oczywistych względów Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi nie są znane źródła „wiedzy” Autora artykułu na temat zeznań świadka koronnego. Nie zmienia to faktu, iż wypowiedzi, które Pan Leszek Szymowski zacytował we wspomnianej publikacji, nazywając je zeznaniami Roberta P., zostały po prostu zmyślone.

Poza wskazanym wyżej przykładem informacji mijających się z prawdą w omawianej publikacji zawarto także stwierdzenia dalece nierzetelne, odnoszące się do okoliczności weryfikacji zeznań Igora M. (poprzednio Ł.). Autor publikacji informuje mianowicie, że wyniki szeregu eksperymentów procesowych potwierdziły, że Igor M. (poprzednio Ł.) mówił prawdę. Problem jednakże w tym, że z udziałem Igora M. został przeprowadzony tylko jeden eksperyment procesowy i była to w tamtym okresie jedyna forma weryfikacji złożonych przez niego zeznań.

Dalej Autor publikacji stwierdza, że eksperyment procesowy przeprowadzony z udziałem Igora M. (poprzednio Ł.) ujawnił bardzo ważny szczegół, mianowicie że Igor Ł. nie miał przy sobie broni, gdy przebywał na parkingu przed miejscem zamieszkania Marka Papały. Również ta informacja jest dalece nierzetelna. Po pierwsze dlatego, że eksperyment procesowy polega w opisanym przypadku na odebraniu zeznań od świadka, który jednocześnie wskazuje miejsca, w których miał przebywać. Jeżeli więc tego rodzaju czynność miałby wykazać czy Igor M. (poprzednio Ł.) miał przy sobie broń, musiałby sam się do tego przyznać. Nadto problem posiadania lub nie przez Igora M. (poprzednio Ł.) broni wieczorem w dniu zabójstwa Marka Papały w ogóle nie był przedmiotem eksperymentu procesowego opisanego przez Pana Leszka Szymowskiego.

Informacje podobnej „jakości” pojawiły się w kolejnym artykule autorstwa Pana Leszka Szymowskiego, zatytułowanym „Snajperzy „Baraniny” – Końca nie widać”, opublikowanym w numerze 27 Tygodnika ANGORA (wydanie z 7 lipca 2013 roku).

Autor informuje w nim Czytelników – podobnie „rzetelnie” jak w przypadku wspomnianych wcześniej zeznań świadka koronnego Roberta P. – o zawartości notatki z lipca 1998 roku, dotyczącej Rafała K. jako sprawcy zabójstwa Marka Papały. Problem jednakże w tym, że szereg informacji podanych przez Pana Leszka Szymowskiego, jakoby zawartych w notatce, nijak się ma do jej treści, jak chociażby informacja na temat osoby Kazimierza K. Gdyby Autor publikacji rzeczywiście zapoznał się z treścią dokumentu, który opisał lub przynajmniej dysponowałby rzetelnym źródłem informacji na jego temat wiedziałby również, że połączenie telefoniczne od anonimowego informatora miało miejsce w porze dnia, której w żaden sposób nie można określić jako „wakacyjny poranek w połowie lipca 1998 roku”.

Podobnie nieprawdziwa jest informacja jakoby notatka z lipca 1998 roku na lata utkwiła w archiwum, bliżej nieokreślonym przez Pan Leszka Szymowskiego. Wspomniana notatka de facto co najmniej od końca 1998 roku znajdowała się bowiem w zasobach grupy „Generał”, jeśli posługiwać się terminologią Autora artykułu.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Autor publikacji, wbrew ustawowemu obowiązkowi zachowania szczególnej staranności, nie podjął żadnych kroków w kierunku uzyskania stanowiska Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi w odniesieniu do własnych ustaleń i ocen dotyczących wskazanych wyżej, istotnych aspektów śledztwa prowadzonego w sprawie zabójstwa byłego Komendanta Głównego Policji.

Opisany przypadek braku rzetelności doprowadził w konsekwencji do przedstawienia działań Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi w sposób niezgodny ze stanem faktycznym, uniemożliwiając czytelnikom dokonanie obiektywnej oceny pracy prokuratorów prowadzących śledztwo.

 
 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 11.07.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

STANOWISKO Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2013 roku


 

 

Łódź, dnia 11 czerwca 2013 roku

 

 

S T A N O W I S K O

Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi

 

W związku z ukazaniem się w numerze 137 Miesięcznika Samorządu Radców Prawnych RADCA PRAWNY (maj 2013) publikacji autorstwa dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej Pana Wojciecha Tumidalskiego zatytułowanej „Gordyjski węzeł z komendantem w tle”, Prokuratura Apelacyjna w Łodzi oświadcza co następuje.

Nie znajduje oparcia w faktach informacja jakoby w przebiegu śledztwa dotyczącego zabójstwa nadinsp. Marka Papały prokurator, po przedstawieniu zarzutu zabójstwa podejrzanym Igorowi M. i Mariuszowi M., odstąpił od kontynuowania działań procesowych w wątku dotyczącym Edwarda M. W wątku tym nadal bowiem prowadzone są niezbędne czynności procesowe, co w żadnym razie nie stoi w sprzeczności z odstąpieniem od ponowienia wniosku o ekstradycję podejrzanego. Ponadto, o ile Autor publikacji jest faktycznie w posiadaniu wcześniejszych informacji o kompletowaniu materiałów umożliwiających ponowienie takiego wniosku, ich źródłem z pewnością nie są prokuratorzy Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi prowadzący przedmiotowe śledztwo.

Podobnie w zasadniczej opozycji do faktów pozostają stwierdzenia zawarte we wskazanej na wstępie publikacji, jakoby prokuratorzy prowadzący postępowanie „do tego stopnia owiali swe śledztwo nimbem poufności”, że nie wtajemniczyli w jego szczegóły prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. W rzeczywistości upoważniony przez Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie prokurator tamtejszej jednostki organizacyjnej Prokuratury zapoznał się bez ograniczeń z materiałami śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi w październiku 2012 roku.

Poza wskazanymi wyżej przypadkami informacji mijających się z prawdą w omawianej publikacji zawarto także stwierdzenia dalece nierzetelne, odnoszące się do okoliczności udostępnienia Sądowi Okręgowemu w Warszawie materiałów śledztwa prowadzonego w łódzkiej Prokuraturze Apelacyjnej. Faktem jest, iż Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się o udostępnienie dla potrzeb postępowania sądowego dowodów zgromadzonych w wątku, w którym przedstawiono zarzut zabójstwa podejrzanym Igorowi M. i Mariuszowi M. Jednakże Autor publikacji nie zechciał dostrzec, iż Sąd, uznając odrębność i specyfikę postępowania przygotowawczego, zawarł w swoim wystąpieniu zastrzeżenie, aby udostępnienie tego rodzaju materiałów nastąpiło o ile nie będzie stało w sprzeczności z interesem śledztwa. Oczywistą konsekwencją zgodności poglądów obu organów procesowych na potrzebę ochrony interesu śledztwa było udostępnienie stosownych dowodów, celem ujawnienia ich w jawnym postępowaniu sądowym, w chwili kiedy ryzyko wyrządzenia tym szkody postępowaniu przygotowawczemu zostało usunięte. W efekcie wspomniane dowody – w zakresie dalece szerszym niż tylko wskazane przez Autora publikacji protokoły przesłuchań – trafiły do Sądu Okręgowego w Warszawie w kwietniu 2013 roku.

W odniesieniu do opisanych wyżej kwestii szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż Autor publikacji, będący dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej, wbrew ustawowemu obowiązkowi zachowania szczególnej staranności nie podjął żadnych kroków w kierunku uzyskania stanowiska Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi w odniesieniu do własnych ustaleń i ocen dotyczących istotnych aspektów śledztwa prowadzonego w sprawie zabójstwa byłego Komendanta Głównego Policji.

Opisany przypadek braku rzetelności doprowadził w konsekwencji do przedstawienia działań Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi w sposób niezgodny ze stanem faktycznym, uniemożliwiając czytelnikom dokonanie obiektywnej oceny pracy prokuratorów prowadzących śledztwo.

 

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 11 czerwca 2013 roku


 

Prokuratura Apelacyjna w Łodzi zakończyła śledztwo prowadzone w Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2000-2006 przemycała narkotyki na teren Aresztu Śledczego w Łodzi i rozprowadzała je wśród osób pozbawionych wolności.
Prokurator objął aktem oskarżenia łącznie 52 osoby.

 

Pierwsze informacje dowodowe pozwalające na odtworzenie okoliczności przestępczego procederu, a następnie ustalenie jego organizatorów i uczestników, wpłynęły do Prokuratury w 2010 roku. Od tego też okresu datuje się żmudne i skomplikowane śledztwo prowadzone do czerwca 2013 roku przez prokuratorów łódzkiej Prokuratury Apelacyjnej zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej oraz funkcjonariuszy łódzkiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego KGP. W jego trakcie uzyskano kolejne informacje dotyczące wprowadzania narkotyków na teren aresztu oraz handlu nimi z udziałem osób osadzonych, a przede wszystkim zgromadzono dalsze dowody pozwalające na postawienie zarzutów podejrzanym.
Jak wynika z zebranych dowodów proceder, zorganizowany przez trzech znanych w środowisku przestępczym łodzian, a prowadzony przez wieloosobową strukturę przestępczą, miał miejsce w latach 2000-2006. W tym okresie wprowadzono do obrotu wśród osób osadzonych w areszcie prawie 25 kg amfetaminy i ponad 10 kg marihuany, a także mniejsze ilości kokainy, heroiny, haszyszu i tabletek extazy. Wśród uczestników procederu istniał ścisły podział ról. Część z nich zajmowała się pozyskiwaniem narkotyków, inni organizowali i realizowali przerzut narkotyków na teren jednostki penitencjarnej, a jeszcze inni, przebywający w tym czasie w areszcie, zajmowali się dystrybucją narkotyków wśród osadzonych. Oczywiście proceder tego rodzaju nie byłby możliwy bez udziału funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy m.in. nie podejmowali czynności służbowych wiedząc o wnoszeniu na teren aresztu narkotyków lub o ich posiadaniu w celach, a nawet przenosili przesyłki z narkotykami, jak również ostrzegali o planowanych przeszukaniach cel.
Prokurator objął aktem oskarżenia łącznie 52 osoby. Trzy z nich – Piotr O. ps. OLBA, Grzegorz S. ps. SZCZUR oraz Piotr R. ps. RYKI – odpowiedzą za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wprowadzenie do obrotu i udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, a ostatni z wymienionych także za korumpowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Dalsze 15 osób stanie przed sądem pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. W podobnym zakresie – z wyjątkiem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – odpowiedzą pozostali oskarżeni. Wśród nich są czterej byli funkcjonariusze Służby Więziennej oskarżeni – poza pomocą we wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków – także o niedopełnienie obowiązków służbowych, przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za działania stanowiące naruszenie prawa oraz ujawnianie osobom nieuprawnionym informacji stanowiących tajemnicę służbową.
Przestępstwa objęte aktem oskarżenia zagrożone są maksymalnie karami do 10 lat pozbawienia wolności.
W dniu wczorajszym akt oskarżenia wraz z aktami sprawy został złożony w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
 

 

 

 

 

P R O K U R A T O R
Prokuratury Apelacyjnej
Jarosław Szubert
RZECZNIK PRASOWY
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 5 lutego 2013 roku


P R O K U R A T O R
Prokuratury Apelacyjnej
Jarosław Szubert
RZECZNIK PRASOWY

 

Łódź, dnia 5 lutego 2013 roku

 

 
 
K O M U N I K A T

 

 

przestępstw określonych m.in. w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

W dniach od 31 stycznia do 2 lutego bieżącego roku prokuratorzy Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi oraz funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP przeprowadzili czynności procesowe w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, zajmującej się wytwarzaniem niemal na skalę przemysłową i przemytem komponentów służących do produkcji amfetaminy.
W wyniku wspomnianych działań zatrzymano 3 cudzoziemców, którym prokuratorzy przedstawili zarzuty popełnienia

 

 

Śledztwo w opisanej sprawie zostało wszczęte w pierwszym dniu lutego 2013 roku, natychmiast po uzyskaniu i procesowym potwierdzeniu informacji wskazujących na działanie na terenie jednej z miejscowości województwa łódzkiego linii produkcyjnej prowadzącej produkcję komponentu BMK (benzylometylo ketonu) służącego do wytwarzania amfetaminy.

W wyniku podjętych niezwłocznie czynności procesowych zabezpieczono na miejscu ponad 1.400 litrów BMK oraz półproduktów. Wezwani eksperci z zakresu kryminalistyki potwierdzili obecność w pobranych próbkach gotowego komponentu BMK. Jego ilość pozwalała na wyprodukowanie ponad 1 tony czystej amfetaminy
Według poczynionych ustaleń zabezpieczony komponent BMK został wytworzony w celu wprowadzenia do obrotu w ramach działalności przestępczej zorganizowanej grupy o zasięgu międzynarodowym, funkcjonującej w okresie ostatnich 10 miesięcy także na terenie Polski, w tym województwa łódzkiego.
Dalsze intensywne działania śledcze doprowadziły do zatrzymania 3 mężczyzn, z których jeden jest obywatelem Królestwa Holandii, a dwaj pozostali posiadają obywatelstwo belgijskie. Jeden z zatrzymanych był uzbrojony. Posiadał nielegalnie broń palną i amunicję do niej. Podczas przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń ujawniono ponadto 10 gram świeżo wyprodukowanej substancji psychotropowej.
Prokuratorzy łódzkiej Prokuratury Apelacyjnej zajmujący się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej przedstawili zatrzymanym zarzuty popełnienia przestępstw udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wytworzenia znacznych ilości prekursora BMK w celu wprowadzania go do obrotu i wyprodukowania znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy. Przestępstwa tego rodzaju zagrożone są karami do 5 lat pozbawienia wolności.
Jeden z podejrzanych odpowie także za posiadanie na terenie Polski broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
W dniu 2 lutego br. – na wniosek prokuratora – podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.
Opisane działania są początkowym etapem śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi.
Z uwagi na aktualnie gromadzone informacje dowodowe przewidywać można przedstawienie podejrzanym dalszych zarzutów, jak i objęcie zarzutami kolejnych osób podejrzanych.
 
.

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora.


Oznaczenie konkursu:

Ap I K 1120 /  3  / 13

 

 

Prokurator Apelacyjny w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta prokuratora.

 

 

1)            Organizatorem konkursu jest Prokuratura Apelacyjna w Łodzi, 90-950 Łódź, ul. Piotrkowska 151.

 

2)            Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi – 5.

 

3)            Kandydaci zobowiązani są spełnić wymagania określone w art. 100a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011r, Nr 270, poz. 1599 ze zm.).

 

4)            Wymagane od kandydatów dokumenty:

a)   podpisany wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,

b)   kwestionariusz osobowy,

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - format doc

c)   życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,

d)   kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,

e)   oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,

f)    własnoręcznie podpisane oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

g)   własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

h)   trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

 

5)            Kwestionariusz osobowy, o którym mowa w punkcie 4 litera b, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286). Wzór kwestionariusza możliwy jest do pobrania na stronie internetowej organizatora (www.lodz.pa.gov.pl) w zakładce Komunikaty – Ogłoszenia.

 

6)            Wymienione w punkcie 4 dokumenty kandydat składa w siedzibie organizatora (sekretariat – pokój nr 1, pierwsze piętro), bądź nadaje drogą pocztową na adres organizatora podany w punkcie 1 ogłoszenia. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uznaje się datę nadawczego stempla pocztowego.

 

7)            Dokumenty zgłoszenia kandydata winny zostać doręczone organizatorowi konkursu w sposób określony w punkcie 6 najpóźniej w dniu 19 marca 2013r.

 

8)            Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzony będzie w formie pisemnej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1275).

 

9)            Wynagrodzenie asystenta prokuratora określone zostało w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów (Dz. U. z dnia 27 marca 2012r., poz. 333.

 

10)       Konkurs przeprowadzony będzie w siedzibie organizatora i rozpocznie się w dniu 15 maja 2013r. o godzinie 10.00.

 

11)       Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu i ogłoszenia związane z jego przeprowadzeniem dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej (zakładka: Komunikaty – Ogłoszenia).

 

 

 

Prokurator Apelacyjny

 

Jerzy Ojrzyński

 

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu II etapu konkursu na stanowisko inspektora zawiadamia, że do III etapu zakwalifikowana została Pani Małgorzata Bukowska.


Łódź, dnia 15 lutego 2013 r.


Ogłoszenie


       Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu II etapu konkursu na stanowisko inspektora zawiadamia, że do III etapu zakwalifikowana została Pani Małgorzata Bukowska.
       Termin III etapu konkursu Komisja wskazała na dzień 25 lutego 2013 r o godz. 11.00 w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi w pokoju nr 8.

                                                           Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                              Halina Kaczmarek - Haratym

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Łódzka Prokuratura Apelacyjna zakończyła postępowanie przygotowawcze


03.12.2012

Łódzka Prokuratura Apelacyjna zakończyła postępowanie przygotowawcze w kolejnym istotnym wątku prowadzonego w od połowy 2007 roku skomplikowanego śledztwa, którego przedmiotem są liczne przestępstwa o charakterze korupcyjnym, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz przeciwko wiarygodności dokumentów, popełnione na przestrzeni lat 2000-2007 w Warszawie oraz w innych częściach kraju. Wspomniany wątek - obejmujący łącznie 28 podejrzanych - został wyodrębniony ze sprawy głównej w lutym 2012 roku. W dniu 30 listopada br. prowadzący śledztwo prokurator z Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji zakończył sporządzanie i podpisał akt oskarżenia dotyczący łącznie 27 osób, w tym m.in. warszawskich adwokatów Luizy T. i Andrzeja P., prokuratora Krzysztofa W., byłego adwokata Andrzeja W. oraz lekarzy Marka B., Krzysztofa J., Jarosława R., Marii Ż.-L., Józefa P., Andrzeja P., Tomasza K., Anny G., Pawła B., Krzysztofa J., Wojciecha B. i Jolanty B.-C. Pozostali oskarżeni to w większości osoby uprzednio karane za różnego rodzaju przestępstwa. Prokurator sformułował w stosunku do oskarżonych łącznie 69 zarzutów, obejmujących liczne przypadki płatnej protekcji, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji leczenia oraz w dokumentach obrazujących wyniki specjalistycznych badań lekarskich, posługiwanie się dokumentacją poświadczającą nieprawdę, a także przyjmowanie korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne, w tym także w zamian za naruszenie prawa, oraz wręczanie takich korzyści. Ustalenia śledztwa wskazują, iż klamrą łączącą zdecydowaną większość zarzutów jest dążenie do utrudnienia różnorakich postępowań karnych, zarówno w fazie przygotowawczej, jurysdykcyjnej jak i wykonawczej, tak poprzez unikanie tymczasowego aresztowania, jak i uchylanie się w sposób bezprawny od odbywania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności. Ustalone w spawie przypadki udzielenia korzyści majątkowych łącznie przekraczają kwotę 560.000 zł. Czyny wskazane w zarzutach zostały popełnione w okresie od grudnia 2002 roku do lutego 2007 roku w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Włocławku, Zielonej Górze, Pruszkowie, Rawie Mazowieckiej oraz w Konstancinie-Jeziornej. W przebiegu śledztwa prokurator oraz realizujący część działań procesowych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykorzystali szerokie spektrum czynności dowodowych, w tym specjalistyczne opinie instytucji naukowych oraz zeznania pięciu świadków koronnych. Aktualnie wobec żadnego z oskarżonych nie jest już stosowane tymczasowe aresztowanie, nie mniej dwaj z nich pozostają pozbawieni wolności w innych sprawach. Wobec większość z oskarżonych stosowane są obecnie środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym. W akcie oskarżenia zostały ponadto zawarte wnioski o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy wobec 5 oskarżonych. Czyny zabronione zarzucone oskarżonym są zagrożone maksymalnie karami do 10 lat pozbawienia wolności. W dniu dzisiejszym liczący ponad 360 stron akt oskarżenia wraz ze 196 tomami akt sprawy w części jawnej, zawierającymi m.in. protokoły przesłuchań 220 świadków, zostanie złożony w Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Inną decyzją podjętą w tej samej sprawie w ostatnim czasie jest postanowienie o zawieszeniu śledztwa w części przeciwko Rudolfowi S., co do którego nie ustalono miejsca pobytu, a przez to nie zrealizowano z jego udziałem niezbędnych czynności procesowych. Podejrzany Rudolf S. jest aktualnie poszukiwany w Polsce listem gończym, a ponadto wydano w stosunku do niego Europejski Nakaz Aresztowania. Zaznaczyć należy, iż przedmiotowy akt oskarżania jest kolejną tego rodzaju decyzją prokuratora podjętą w opisywanej sprawie. W dotychczasowym przebiegu pierwotnego postępowania przygotowawczego oraz w sprawach z niego wyłączonych zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono łącznie 68 podejrzanym, spośród których 50 osób prokurator objął aktami oskarżenia (opisanym wyżej oraz aktami oskarżenia skierowanymi w grudniu 2010 roku, w czerwcu 2011 roku i w październiku 2011 roku). W zakresie dotyczącym dalszych 2 podejrzanych zdecydowano o umorzeniu śledztwa, a co do 1 podejrzanego - o zawieszeniu postępowania. Obecnie śledztwo pozostaje nadal w toku przeciwko pozostałym 24 osobom podejrzanym.

 

 

P R O K U R A T O R

 

Jarosław Szubert
RZECZNIK PRASOWY

 

 

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2013
Osoba aktualizująca: Administrator

Uchwała Zgromadzenia Prokuratorów

Uchwała Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2012r.

 

 Do pobrania w formie pdf

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2012
Osoba aktualizująca: Administrator