Strona główna > AKTUALNOŚCI

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2017 roku.


Łódź, dnia 22 czerwca 2017 roku

INFORMACJA PRASOWA

Kolejne zatrzymania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych.


W dniu 20 czerwca 2017 roku funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, wykonując zarządzenia prokuratora, zatrzymali kolejnych pięciu, podejrzanych między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych. Wobec dwóch zatrzymanych w dniu 21 czerwca 2017 roku sąd uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie  tymczasowego aresztowania. Pozostali zatrzymani zostali objęci dozorem Policji oraz nałożono na nich zakaz opuszczania kraju. 


Do zatrzymań tych doszło w prowadzonej przez Prokuraturę Regionalna w Łodzi sprawie, której przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych w związku z działalnością szeregu podmiotów powiązanych z jedną z firm branży mięsnej, a polegających na działaniu na szkodę spółki poprzez wyprowadzanie z jej majątku pieniędzy na poczet fikcyjnych usług, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT opiewającymi na łączną kwotę nie mniejszą niż 94.700.000,00 zł. Wskutek powyższego doszło – wedle aktualnych, nieostatecznych jeszcze ustaleń - do narażenia na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatków w łącznej kwocie 35.635.610,00 zł, w tym podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13.854.610,00 zł i podatku VAT w kwocie 21.781.000,00 zł. W ramach prowadzonej działalności członkowie grupy zajmowali się także przekazywaniem, przyjmowaniem i pomocnictwem w przenoszeniu posiadania i własności środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych, w łańcuchu powiązanych ze sobą firm. W ramach zapłaty za wystawianie nierzetelnych faktur VAT współsprawcy osiągnęli znaczną korzyść majątkową w łącznej kwocie co najmniej 88.070.000,00 zł.


Aktualnie, podejrzanymi w sprawie pozostają 32 osoby, z czego w stosunku do 9 zastosowano środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania. W toku postępowania dokonano także zabezpieczeń majątkowych na poczet grożących kar i środków, w tym między innymi obowiązku naprawienia szkody oraz przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa, na łączną kwotę 54 568 512,00 zł. Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.


Śledztwo ma charakter rozwojowy i jego zakres oraz zarzuty przedstawione podejrzanym mogą ulec uzupełnieniu.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki


Ostatnia aktualizacja: 22.06.2017
Osoba aktualizująca: Administrator