Strona główna > Regulamin

 

REGULAMIN

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku

w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/12 Prokuratora Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r.

(wyciąg)

 

4. Każda osoba nie będąca pracownikiem jednostki, wchodząca do budynku Prokuratury, zobowiązana jest do:

a)     zgłoszenia się do pracownika ochrony,

b)     podania swojego nazwiska i celu przybycia oraz, na żądanie, okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c)     przejścia przez bramkę wykrywacza metali,

d)     poddania się – w uzasadnionych przypadkach – kontroli przy użyciu ręcznego wykrywacza metali,

e)     pozostawienia przy stanowisku ochrony: alkoholu, broni palnej (poza osobami uprawnionymi do jej noszenia na terenie obiektów prokuratury), a także przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych (np. miotacze gazu, łomy, siekiery, noże) oraz materiałów żrących, łatwopalnych i innych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz mienia,

f)      pozostawienia przy stanowisku ochrony bagażu, którego wielkość może utrudnić komunikację wewnątrz budynku,

g)     opuszczenia budynku niezwłocznie po załatwieniu własnej sprawy,

h)     stosowania się do innych poleceń pracownika ochrony, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu.

Ostatnia aktualizacja: 2012-12-17 13:43:53
Osoba aktualizująca: Administrator