Strona główna > AKTUALNOŚCI

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2019 roku.


Informacja prasowa:

Akt oskarżenia przeciwko 18 członkom zorganizowanej grupy przestępczej
   


Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała akt oskarżenia przeciwko 18 osobom, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw karnoskarbowych oraz karnych polegających na uszczupleniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz legalizowaniu środków pieniężnych pochodzących z tych przestępstw. W procederze tym brało udział kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych z ternu całego kraju oraz z zagranicy – Niemiec, Litwy, Czech i Ukrainy.

Grupa ta popełniała przestępstwa z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii komputerowych. Jej członkowie wytwarzali i przesyłali droga elektroniczną fikcyjne faktury VAT oraz tworzyli historię komunikacji elektronicznej pomiędzy podmiotami gospodarczymi zaangażowanymi w nielegalny proceder. Działanie to miało za zadanie stworzyć pozory autentycznej współpracy handlowej. Dokonanie przelewu płatności za towar lub usługę miało uwiarygodnić zdarzenia gospodarcze, które nie miały miejsca w rzeczywistości i dać pozory legalności w przypadku kontroli uprawnionych organów. Kierujący grupą dokonywali, za pomocą bankowości elektronicznej, przelewów pomiędzy rachunkami bankowymi wielu podmiotów gospodarczych, zarówno polskich, jak i czeskich, niemieckich, czy litewskich. Podmioty te, generując znaczne obroty, nie zatrudniały pracowników, nie posiadały odpowiedniego zaplecza logistycznego w postaci magazynów, środków transportu, a ich siedziby były tymczasowe (brak kontynuacji w zakresie wynajmu) lub wskazywały na wirtualne biura. Ponadto przedstawicielami lub właścicielami firm biorących udział w procederze ustanawiano osoby bez doświadczenia biznesowego i bez odpowiednich środków finansowych.

Śledztwo obejmowało kilka wątków. Jak ustalono, członkowie grupy dokonywali wyłudzeń podatku VAT w mechanizmie karuzeli podatkowej, gdzie towar (głównie kawa) był eksportowany przez podmioty polskie ze stawką VAT 0%  poza granice kraju do podmiotu na Litwie, kontrolowanego przez członków zorganizowanej grupy przestępczej. Towar ten następnie był przez spółkę litewską eksportowany do Polski do podmiotów kontrolowanych przez zorganizowaną grupę przestępczą, a pełniących rolę tzw. „znikających podatników”. Następnie zaś towar trafiał do dalszych podmiotów gospodarczych. Nadto, zajmowali się legalizowaniem wprowadzanego do obrotu w kraju towaru (głównie biżuterii złota), która była wprowadzana na polski obszar celny poprzez „znikających podatników”, kontrolowanych przez zorganizowaną grupę przestępczą. Podmioty te  nie miały faktur zakupu tego towaru. Następnie towar fikcyjnie był sprzedawany do drugiego „znikającego podatnika”. Na kolejnym etapie znów następowała fikcyjna sprzedaż do podmiotu pełniącego rolę „bufora”, skąd następowała już faktyczna sprzedaż do kolejnego podmiotu, który dalej sprzedawał towar do rzeczywistych małych i dużych podmiotów gospodarczych.

W toku śledztwa powołano biegłego z zakresu rachunkowości dla  wyliczenia uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w ustalonych w śledztwie konfiguracjach. Badaniem objęto zestawienie 586 „pustych faktur” VAT na łączną kwotę brutto 309.622.244,23 zł. Na ich podstawie dokonano uszczupleń należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie 57.896.842,42 zł.

Śledztwo to prowadzone było od marca 2016 roku. W dniu dzisiejszym akt oskarżenia, liczący niemal 1500 stron wraz z aktami sprawy przekazano do Sądu Okręgowego w Kaliszu.


Rzecznik prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki


Ostatnia aktualizacja: 14.06.2019
Osoba aktualizująca: Administrator