Strona główna > AKTUALNOŚCI

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 7 marca 2019 roku.


Informacja prasowa    W dniu 6 marca 2019 roku podjęte zostały decyzje co do środków zapobiegawczych wobec dziesięciu spośród jedenastu podejrzanych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalnym w Łodzi, dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkom zarzuca się przestępstwa oszustwa na szkodę nabywców jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zamkniętych, działania na szkodę spółek portfelowych funduszy oraz prania brudnych pieniędzy.
    Wobec siedmiu podejrzanych, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej wystąpiono do sądu o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sześć spośród tych wniosków sąd rozpoznał      w dniu 6 marca 2019 roku, uwzględniając wnioski prokuratora. Wniosek dotyczący siódmego z podejrzanych rozpoznany zostanie w dniu dzisiejszym (7 marca 2019 roku).
    Wśród osób, wobec których sąd zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy znajduje się podejrzany Piotr W., któremu prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
    Jak informowano wcześniej, śledztwo prowadzone w tej sprawie jest obszerne     i wielowątkowe. Zarzuty stawiane podejrzanym, obok udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dotyczą oszustwa dokonanego na rzecz inwestorów prywatnych – nabywców certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które to papiery wartościowe miały przynosić gwarantowany zysk – jak wynika z ustaleń śledztwa – rzędu 10 – 16%.
    W istocie jednak, zarówno udzielone gwarancje, jak i dokonywane wyceny wartości certyfikatów były jednym z elementów oszustwa dokonywanego na szkodę klientów funduszy inwestycyjnych. Łączna kwota strat, jakie ponieśli pokrzywdzeni – nabywcy certyfikatów (łącznie ok. 2000 osób) to kwota około 600 milionów złotych.
    Nadto zarzuty im stawiane dotyczą działania na szkodę tychże funduszy inwestycyjnych i spółek portfelowych funduszy, między innymi poprzez niewłaściwe lokowanie środków pieniężnych, jak również – m. in. - dokonanie transakcji,   w związku z którą nabyta została spółka cypryjska Winterfox Asset Management Limited z siedzibą w Nikozji, której wartość została – jak wskazują ustalenia śledztwa – sztucznie zawyżona, co miało służyć wyprowadzeniu zgromadzonych pieniędzy.     W związku z tymi działaniami podejrzanym przedstawiono także zarzuty prania brudnych pieniędzy. Kwota zarzutów dotyczących transakcji wyprowadzania pieniędzy spółek portfelowych funduszy w związku z zakupem innych podmiotów gospodarczych, objęta zarzutami opiewa na kwotę przekraczającą 90 milionów złotych.
    Wobec pozostałych czterech podejrzanych, zatrzymanych w dniu 5 marca 2019 roku, którzy – jak wynika z ustaleń śledztwa – nie uczestniczyli w zorganizowanej grupie przestępczej, a jedynie brali udział w popełnieniu przestępstwa działania na szkodę spółek portfelowych funduszy inwestycyjnych poprzez udział w transakcji nabycia przez te spółki udziałów w cypryjskiej spółce Winterfox, w wyniku czego doszło do wyrządzenia szkody w łącznej kwocie przekraczającej 35 milionów złotych, prokurator zastosował poręczenia majątkowe w kwocie od 200.000 do 500.000 złotych, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Rzecznik prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi


Ostatnia aktualizacja: 07.03.2019
Osoba aktualizująca: Administrator