Strona główna > AKTUALNOŚCI

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 23 maja 2018 roku.


INFORMACJA PRASOWA

Zarzuty popełnienia przestępstw urzędniczych w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów i urzędów państwowych w zakresie działań dotyczących spółki Amber Gold

 

W dniu 23 maja 2018 roku ogłoszone zostały zarzuty popełnienia tzw. „przestępstw urzędniczych” byłej funkcjonariuszce Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz byłej urzędniczce Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Annie F. – N. – funkcjonariuszce Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku - zarzucono niedopełnienie ciążących na niej obowiązków w czasie od 28 lipca 2010 roku do 5 stycznia 2012 roku, poprzez zaniechanie podjęcia czynności zmierzających m. in. do ustalenia rzeczywistego przedmiotu działalności spółki Amber Gold, rodzaju oferowanych przez spółkę produktów finansowych i zasad osiągania zysku, jak również sposobu dysponowania przez spółkę powierzonymi jej przez klientów środkami, a finalnie – wydania decyzji o zakończeniu operacyjnego rozpoznania, w treści której  wskazała, że nie potwierdza faktu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością Amber Gold Sp. z o.o. i nie ma możliwości pogłębienia informacji uzyskanych w przedmiocie działalności spółki.
Z kolei Katarzynie M. – W. – byłej urzędniczce Wydziału Strategii i Analiz Finansowo – Ekonomicznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego – zarzucono, iż w dniu 19 grudnia 2011 roku nie dopełniła ciążących na niej obowiązków wynikających z unijnych przepisów regulujących wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na terenie Unii Europejskiej, w ten sposób, że rozpoznając wniosek spółki Yes Airways o rozszerzenie działalności na regularny przewóz lotniczy wydała pozytywną opinię o zdolności finansowej tej spółki, mimo, iż spółka generowała straty, a jej płynność uzależniona była w całości od wpłat przekazywanych przez jej udziałowca – Amber Gold sp. z o.o.

Spółka Yes Airways w późniejszym czasie zmieniała nazwę na OLT Express Regional.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchane w charakterze podejrzanych nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystały z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wobec Katarzyny M. - W. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze – dozór Policji oraz poręczenie majątkowe.

Przesłuchane w dniu dzisiejszym osoby są pierwszymi podejrzanymi w prowadzonym w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi śledztwie dotyczącym niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w okresie od lipca 2009 roku do sierpnia 2012 roku  w Warszawie przez funkcjonariuszy publicznych, polegającym na braku nadzoru nad podległymi urzędami i służbami i zaniechanie podjęcia działań wobec spółki Amber Gold Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, w celu ograniczenia lub uniemożliwienia spółce prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej i działania na szkodę interesu publicznego.
Śledztwo to – pierwotnie umorzone w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w  Warszawie, podjęte zostało w dniu 1 marca 2017 roku. Zakres śledztwa był stopniowo poszerzany. Między innymi do materiałów śledztwa włączono zawiadomienie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, wskazujące na możliwość popełnienia przestępstw polegających na niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki


Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018
Osoba aktualizująca: Administrator