Strona główna > AKTUALNOŚCI

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2018 roku.


RP I Ds 35.2016INFORMACJA PRASOWA


Kolejny zarzut „prania brudnych pieniędzy” w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej Amber Gold.

W dniu 6 kwietnia 2018 roku prokurator ogłosił podejrzanemu Przemysławowi S. zarzut popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy, pochodzących z przestępstwa oszustwa na szkodę klientów spółki „Amber Gold”, za które przed Sądem Okręgowym w Gdańsku odpowiadają Katarzyna P. i Marcin P.

Przestępstwo popełnione przez podejrzanego miało polegać na przyjęciu od Amber Gold sp. z o.o. na rachunek prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej kwoty ponad 800.000 złotych, mającej stanowić prowizję za usługę pośrednictwa w procesie negocjacji dotyczących zakupu przez Amber Gold sp. z o.o. nieruchomości na terenie Gdańska w sytuacji, gdy prowizja ta nie była należna, a następnie rozdysponowaniu tej kwoty poprzez przelanie 500.000 złotych na swoje indywidualne rachunki bankowe, z których następnie przekazał w czerwcu 2012 roku w gotówce kwotę 100.000 złotych Marcinowi P. Kwota uzyskanych przez Przemysława S. pieniędzy stanowiła znaczną korzyść majątkową.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Przemysław S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa oraz złożył wyjaśnienia, przedstawiając stan faktyczny zbieżny z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Przestępstwo zarzucone podejrzanemu zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Przemysław S. jest kolejną osobą, której przedstawiono zarzuty w zasadniczym wątku prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi śledztwa dotyczącego udziału innych osób w przestępstwie popełnionym przez Marcina P. i Katarzynę P. Wcześniej w wątku tym zarzuty prania brudnych pieniędzy przedstawiono Danucie J.- P., zaś w  wątku, w którym badana jest działalność spółek lotniczych powiązanych z „Amber Gold”, zarzuty działania na szkodę wierzycieli spółki „Olt – Express Regional” usłyszały dwie osoby.

Śledztwo w którym w dniu dzisiejszym przedstawiono zarzuty, przejęte zostało do prowadzenia w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi w lipcu 2016 roku. Jego zasadniczym przedmiotem jest kwestia współdziałania innych, nieustalonych dotąd osób we wprowadzeniu w błąd klientów Amber Gold Spółki z o.o. co do założeń, rodzaju i sposobu prowadzonej działalności gospodarczej i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, jak również podejmowania w okresie od 19 października 2009 roku do 13 sierpnia 2012 roku czynności mających na celu udaremnienie oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa oszustwa w ramach prowadzonego na zasadach tzw. „piramidy na rynku finansowym” przedsiębiorstwa Amber Gold sp. z o.o., poprzez przyjmowanie ich na rachunki bankowe przez podmioty realizujące usługi w ramach bieżącego funkcjonowania Amber Gold sp. z o.o.  

Ogłoszony dzisiaj zarzut jest efektem przeprowadzonej przez prokuratorów analizy materiałów wszystkich dotychczas prowadzonych postępowań dotyczących piramidy finansowej, za utworzenie której przez gdańskim Sądem Okręgowym odpowiadają małżonkowie Marcin P. oraz Katarzyna P., pogłębienia ustaleń dotyczących historii przelewów pieniędzy wpłacanych na rachunki Amber Gold Sp. z o.o. i prześledzenie ich dalszej drogi. Czynności te doprowadziły do ustaleń, wskazujących na to, iż przelew na rzecz Przemysława S., z którego następnie część pieniędzy przekazana została bezpośrednio Marcinowi P. był całkowicie pozbawiony podstawy faktycznej i prawnej. 


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki


Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018
Osoba aktualizująca: Administrator