Strona główna > AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wynikach III etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi.


RP III WOS 1111.4.2018Zawiadomienie

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2018 r. podjęła uchwałę następującej treści:

Powołana zarządzeniem nr 16/18 Prokuratora Regionalnego w Łodzi z 20 lutego 2018 r. komisja do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi, po zakończeniu procedury konkursowej, w dniu 5 kwietnia 2018 r. wyłoniła kandydata do odbycia stażu urzędniczego na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi w osobie pana Jarosława Dąbrowskiego.


Łódź 5 kwietnia 2018 r.


Sekretarz Komisji


Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018
Osoba aktualizująca: Administrator