Strona główna > AKTUALNOŚCI

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2017 roku.


Łódź, 11 sierpnia 2017 roku
INFORMACJA PRASOWA

Zatrzymania w śledztwie dotyczącym nielegalnego wytwarzania
wyrobów tytoniowych


    W pierwszych dniach sierpnia b.r. funkcjonariusze CBŚP Zarządu w Łodzi dokonali – na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi – zatrzymania sześciu osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych.
     W Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Łodzi, od października 2016 roku prowadzone jest śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która od listopada 2015 r. do maja 2016 r. zajmowała się popełnianiem przestępstw polegających na wytwarzaniu w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych o znacznej wartości, bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, jak również przestępstw karnych skarbowych polegających na uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez nie ujawnianie właściwemu organowi przedmiotu i podstawy opodatkowania, z tytułu wytworzenia wyrobów tytoniowych w ilości ponad 10 ton krajanki tytoniowej, w wyniku czego narażono Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości w postaci podatku akcyzowego w wysokości niemalże 8 milionów złotych. Wspomniane powyżej wyroby tytoniowe wytwarzano w co najmniej 3 wytwórniach na terenie Łodzi i okolic.
Zatrzymanym sześciu mężczyznom w wieku od 27 do 49 lat przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz przestępstwa skarbowego w postaci nieujawnienia przedmiotu opodatkowania. Dwóm podejrzanym prokurator przedstawił także zarzut  paserstwa akcyzowego.
W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych oraz użytkowanych przez nich pomieszczeń gospodarczych i środków transportu, ujawniono środki odurzające w postaci 20 gramów marihuany, wydrukowane opakowania kartonowe papierosów oznaczone znakiem towarowym jednej z wiodących marek oraz łącznie 68.240 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczono też pieniądze w łącznej kwocie 5.300 zł., które będą stanowić przedmiot zabezpieczenia majątkowego
Wobec czterech podejrzanych Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec 2 podejrzanych zastosowano dozór Policji  połączony z zakazem opuszczania kraju, dodatkowo wobec jednego podejrzanego przyjęto poręczenie majątkowe.
W kolejnych dniach, realizując dalsze czynności w tej sprawie, zarzuty kierowania opisaną powyżej grupą przestępczą ogłoszono dwóm kolejnym mężczyznom, którzy aktualnie są tymczasowo aresztowani do innej sprawy, także w związku z popełnieniem przestępstw akcyzowych związanych z nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych.
     Spośród ośmiu podejrzanych w tej sprawie, siedmiu było już uprzednio karanych.Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki


Ostatnia aktualizacja: 11.08.2017
Osoba aktualizująca: Administrator