Strona główna > AKTUALNOŚCI

Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 8 grudnia 2016 roku


Łódź, 8 grudnia 2016 roku

RP I Ds. 18.2016

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA

 

 

Prokuratura Regionalna w Łodzi nadzoruje, prowadzone przez CBŚP Zarząd w Łodzi i UKS w Łodzi, śledztwo w sprawie kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej od kwietnia 2011r. na terenie Łodzi, Kutna, Wrocławia, Warszawy, Olsztyna, Gdańska, Katowic, Gostynina, Opola, Krakowa, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych w związku z działalnością jednej z firm branży mięsnej, a polegających na działaniu na szkodę spółki poprzez wyprowadzanie z jej majątku pieniędzy na poczet fikcyjnych usług w zakresie rzekomego pośrednictwa w rekrutacji i szkoleniu pracowników, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT, opiewającymi
na łączną kwotę nie mniejszą niż 94.700.000,00 zł, narażeniu w ten sposób na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatków w łącznej kwocie 35.635.610,00 zł będącej kwotą wielkiej wartości, w tym podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13.854.610,00 zł i podatku VAT w kwocie 21.781.000,00 zł, jak też na przekazywaniu, przyjmowaniu i pomocnictwie
w przenoszeniu posiadania i własności środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem tychże czynów zabronionych w łańcuchu powiązanych ze sobą firm, w wyniku których współsprawcy osiągnęli znaczną korzyść majątkową w łącznej kwocie co najmniej 88.070.000,00 zł, z tytułu wypłat gotówkowych zrealizowanych ze środków przekazanych w ramach zapłaty za nierzetelne faktury,

 

tj. o czyny z art. 258 § 1 i 3 kk, art. 286 § 1 kk, art. 299 § 1, 5, 6 kk, art. 55 § 1 kks, art. 56 § 1 kks, art. 62 § 2 kks, art. 76 § 1 kks i inne.

 

 

Działalność grupy polegała na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT i innymi dokumentami poświadczającymi nieprawdę, które były wykorzystywane do rozliczeń podatkowych.

 

W dniu 5 grudnia b.r. na terenie zakładu oraz w innych miejscach, w których mogły znajdować się osoby i dokumenty mogące mieć znaczenie dla prowadzonego śledztwa przeprowadzono czynności przeszukania. Jednocześnie dokonano zatrzymania sześciu osób, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy.

Wśród zatrzymanych są również osoby kierujące podmiotami, wchodzącymi w skład łańcucha firm, uczestniczących w procederze będącym przedmiotem postępowania.

Wcześniej zarzuty popełnienia przestępstw w tej sprawie przedstawiono siedmiu osobom. Łącznie status podejrzanego posiada aktualnie trzynaście osób.

W stosunku do pięciu spośród zatrzymanych w dniu 5 grudnia 2016 roku prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, wcześniej sąd aresztował jedna osobę.

W dniu 7 grudnia 2016 roku sąd rozpoznał wnioski prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 osób. Co do jednej z nich wyznaczył termin do wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 10 milionów złotych. Środki te zastosowano wobec m. in.

- Piero P. (lat 64) – prezesa zarządu i jedynego udziałowca wskazanej wyżej spółki, który pozostaje m.in. pod zarzutami kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w okresie od lipca 2011 roku do 5 grudnia 2016 roku, narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnych w postaci podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego w łącznej kwocie przekraczającej 35 milionów złotych w związku z wystawianymi przez podmioty występujące w łańcuchu powiązanych firm nierzetelnymi fakturami za świadczone usługi, jak również udział w praniu brudnych pieniędzy. To w stosunku do tej osoby sąd przewidział możliwość uchylenia aresztowania po wpłacie poręczenia majątkowego.

- Elżbiety P. (l. 50), która podejrzana jest o to, że pełniąc funkcje prezesa w pięciu spółkach współpracujących z firmą kierowana przez Piero P. oraz ze sobą wzajemnie brała udział oraz kierowała zorganizowaną grupą przestępczą, dopuszczała się tzw. „firmanctwa” i oszustw podatkowych, jak również brała udział w praniu brudnych pieniędzy.

 

Ponadto w sprawie pozostają - pod podobnie brzmiącymi zarzutami – główna księgowa podstawowego kontrahenta spółki kierowanej przez Piero P. - Dorota D. (l. 46) oraz inne osoby związane z podmiotami uczestniczącymi w procederze, będącymi często fikcyjnymi prezesami zarządów tychże podmiotów prowadzonych w formie spółek.

 

Konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy materiałów zabezpieczonych podczas szeroko zakrojonych czynności CBŚP, UKS, Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy, jakie miały miejsce w dniu 5 grudnia 2016 roku powoduje, że w chwili obecnej podanie dalszych szczegółów nie jest wskazane, z uwagi na rozwojowy charakter postępowania, jak również możliwość rozszerzenia jego zakresu przedmiotowego o nowe, dotąd niewystępujące w sprawie wątki.

 

 

Rzecznik prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki


Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016
Osoba aktualizująca: Administrator