Strona główna > AKTUALNOŚCI

Komunikat Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego z dnia 17 lutego 2016 roku


Komunikat   

        W toku prowadzonego od 2013 roku śledztwa Prokuratura Apelacyjna w Łodzi, wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji, zabezpieczyła szereg dowodów, których ocena dostarczyła podstaw do przedstawienia Romanowi K. zarzutów popełnienia kilku przestępstw.

       Podejrzanemu zarzucono wielokrotne nakłanianie, w kraju i za granicą, dwóch osób do dokonania zabójstwa jego żony.

        Ustalono, że Roman K. w zamian za dokonanie tych czynów oferował osobom podżeganym znaczną kwotę pieniędzy, a nadto wskazywał im oczekiwany przez niego sposób popełnienia zabójstwa mający na celu upozorowanie śmierci z przyczyn naturalnych lub w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

        Ponadto podejrzanemu przedstawiono zarzut nielegalnego posiadania broni palnej w postaci pistoletu P 83 i amunicji, a także działania na szkodę interesów majątkowych spółki i przywłaszczenia na szkodę tejże spółki pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 900 000 zł.

        Niezależnie od tego Roman K. jest podejrzany o wyłudzenie na szkodę dwóch zakładów ubezpieczeń pieniędzy z tytułu nienależnych świadczeń odszkodowawczych wypłaconych w związku z upozorowaniem kradzieży dwóch samochodów.

        W toku tego postępowania do chwili obecnej przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw łącznie 10 podejrzanym. W stosunku do czterech z nich stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

        W dniu 15 lutego 2015 roku Roman K. został zatrzymany na podstawie decyzji prokuratora. W tym samym dniu dokonano przeszukań, w wyniku których zabezpieczono między innymi nielegalnie posiadaną broń i amunicję.

        Przeszukano także siedzibę spółki wydającej tygodnik „Fakty i Mity”. Celem tej czynności było zabezpieczenie dokumentacji finansowej tego podmiotu i innych dowodów mających znaczenie dla prowadzonego śledztwa, bezpośrednio związanych z przestępstwami zarzucanymi Romanowi K.

        Postępowanie nie dotyczy działalności dziennikarskiej podejrzanego, ani nie ma związku z działalnością redakcji gazety „Fakty i Mity”.

        W dniu 17 lutego prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wniosek o zastosowanie w stosunku do Romana K. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

          Postanowieniem z dnia 17 lutego 2016 roku Sąd ten wniosek uwzględnił.

        Na obecnym etapie postępowania, z uwagi na dobro prowadzonych w jego toku czynności, Prokuratura Apelacyjna w Łodzi nie będzie udzielała innych informacji w tej sprawie.

 

Zastępca Prokuratora Apelacyjnego

w Łodzi

Marek Kujawski


Ostatnia aktualizacja: 17.02.2016
Osoba aktualizująca: Administrator