Strona główna > AKTUALNOŚCI

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi


Łódź, dnia 12 lutego 2016 roku

K O M U N I K A T

 

 

 

         W dniach od 22 lutego do 26 lutego 2016 roku organizowany jest kolejny „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

         Celem akcji jest propagowanie wśród społeczeństwa informacji o prawach i procesowych uprawnieniach osób pokrzywdzonych przestępstwem.

          Wzorem lat ubiegłych osoby zainteresowane opisaną tematyką mogą uzyskać niezbędną wiedzę w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 151 codziennie w podanym wyżej terminie, w godz. 09:00 – 15:00.  

         Podobne informacje uzyskać można w Prokuraturach Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Ostrowie Wielkopolskim, Płocku i Sieradzu oraz w podległych tym jednostkom Prokuraturach Rejonowych.

         Tegoroczna akcja ukierunkowana jest dodatkowo na poinformowanie o uregulowaniach zawartych w ustawie o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka na tle dyrektyw europejskich ustanawiających normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

Tematowi temu zostanie poświęcona konferencja Prokuratora Generalnego pod nazwą „Nowe formy ochrony i pomocy dla ofiar”, zaplanowana na dzień 22 lutego 2016 roku. Relacja z konferencji dostępna będzie w Internecie na stronie http://www.ofiarom-przestepst.lex.pl.

 

P R O K U R A T O R

Prokuratury Apelacyjnej

Jarosław Szubert

RZECZNIK PRASOWY

 


Ostatnia aktualizacja: 12.02.2016
Osoba aktualizująca: Administrator