Strona główna > AKTUALNOŚCI

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi z dnia 3 lipca 2020 roku.


      „Prokuratura Regionalna w Łodzi Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2020  roku, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. akt RP I Ds. 33.2017   w sprawie niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - Syndyka Masy Upadłości Amber Gold sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku oraz Sędziego - Komisarza postępowania upadłościowego Amber Gold sp. z o.o. w związku z wykonywaniem czynności w toku postępowania upadłościowego o sygn. akt VI Gup 23/12 Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, którzy wraz z Kuratorem Amber Gold sp. z o.o. doprowadzili do  szkody polegającej na zmniejszeniu zaspokojenia z masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. prawidłowo ujętych na liście wierzytelności osób, które   zgłosiły  wierzytelności,  w kwocie co najmniej 250 000 000,00 PLN tj. o czyn z art. 231 §1 k.k. i art. 296 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i w zw. z art. 12 §1 k.k. 

 
     W związku z powyższym – na podstawie art. 131 § 3 k.p.k. - wszystkie osoby pokrzywdzone w tej sprawie mogą w terminie zawitym 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyć do Prokuratury Regionalnej w Łodzi wniosek o doręczenie odpisu wskazanego postanowienia. Stosownie do treści art. 122 § 1 k.p.k. wnioski złożone po upływie przywołanego terminu uznane zostaną za bezskuteczne. ”

Ostatnia aktualizacja: 03.07.2020
Osoba aktualizująca: Administrator