Strona główna > AKTUALNOŚCI

Informacja dla INTERESANTÓW w sprawie zasad wchodzenia i przebywania w budynkach Prokuratury Regionalnej w Łodzi


INFORMACJA dla INTERESANTÓW

w sprawie zasad wchodzenia i przebywania w budynkach
Prokuratury Regionalnej w Łodzi związanych ze stanem epidemii
 
 
     W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ograniczeniem ryzyka rozprzestrzeniania się zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2, na terenie obiektów Prokuratury Regionalnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 151 i al. Kościuszki 101 wprowadzono następujące zasady wchodzenia do budynków oraz przebywania w nich:
 
od dnia 5 czerwca 2020 r. do odwołania wobec osób wchodzących do budynków Prokuratury wprowadzony zostaje obowiązek:
 
1. poddania się zdalnemu pomiarowi temperatury ciała - pomiaru dokonuje pracownik ochrony, przy czym wynik pomiaru nie jest rejestrowany w żadnym wewnętrznym rejestrze,
2. dezynfekcji rąk,
3. posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki osłaniające usta i
nos, rękawiczki) oraz własnych długopisów.
 
     Do obiektów prokuratury będą mogli wejść interesanci, których temperatura ciała będzie mieścić się w dopuszczalnym zakresie, tj. do 38° C, nie wykazujący objawów mogących wskazywać na dolegliwości układu oddechowego, w tym intensywnego kaszlu, duszności itp.
 
Prokurator Regionalny
Jarosław Szubert
 

Ostatnia aktualizacja: 04.06.2020
Osoba aktualizująca: Administrator