Strona główna > AKTUALNOŚCI

Komunikat z dnia 29 maja 2020 r. - pouczenie


POUCZENIE

 

     Mocą art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2 z dniem 16 maja 2020 roku został uchylony art. 15 zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach karnych i karnych skarbowych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 
     Wobec powyższego, zgodnie z art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoY-2:
1) terminy, których bieg się nie rozpoczął, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy uchylającej art. 15 zzs ust. 1 - tj. od dnia 24 maja 2020 roku;
2) terminy, których bieg został zawieszony, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy uchylającej art. 15 zzs ust. 1 - tj. od dnia 24 maja 2020 roku.

Ostatnia aktualizacja: 29.05.2020
Osoba aktualizująca: Administrator